fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Jatkoa >>
Evijarvelta >>
Murteista
Savosukujen_DNA
Enasuvun_DNA
Maps_1709
Maps_1770
Isojaot_1800
Isojakotaloja
Maps_1850
Maps_Kalmberg_1856
Maps_1951
Tiet
Kettusaari
Evijarvi
Kuvia_1910
Kuvia_1920
Kuvia_1930
Kuvia_1940
Kuvia_1950
Kuvia_1960
Kuvia_1970
Kuvia_1990
Tauluja
evirippi1969
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiKirkonkylän ja Kuoppa-ahon taloja isojaoissa

Muiden viskarilaisten ja kirjaamattomien lappalaisten asioita käsitellään muilla sivuilla.

Yleensä dokumentoinnista ja kirjaamisesta

Jotta sukusi pääsi ensimmäisen kerran mihinkään kirjoihin, sen piti pystyä maksamaan veroa kruunulle. Vanhimmat tällaiset dokumentit ovat Evijärven osalta 1500-luvun paikkeilta. Kirkko alkoi tekemään kaste- ja rippikirjoja vasta 1600-luvulla. Pääsit myös kirjoihin joutumalla käräjille jostain rikoksesta.

Tämä on nyt aivan toinen asia, kuin se, kauanko suku on asunut jossain paikassa. Oletan, että Y-DNA tutkimukset tuovat tulevaisuudessa lisätietoa kirjallisia materiaalia aikaisemmista asioista.

Kirkonkylän isojakotalot Kuoppa-aholta Kultaniemeen

Ohessa on isojakokarttoja Kirkonkylän alueelta ja keskitytään niihin. Vastaavia kyllä löytyy muistakin kylistä. Molemmilla Kultalahden ja Kniivilän suvuilla ja niiden variaatioilla on mahtava ja hyvin dokumentoitu historia Evijärvellä jostain 1500-luvulta lähtien ja hiukan aikaisemminkin. Kultalahden talot ovat olleet nykyisen Kuoppa-ahon alueella ja Kniivilän sitten kirkonkylän alueella Kultaniemestä Viskarin mäkeen asti.

Suvuilla on ollut keskenään ristivetoja nähtävästi vuosisatoja ei yksistään myöhemmin jostain koulun paikasta, vaan ehkä jotain syvempää vuosisatoja aikaisemmin. Muistan elävästi erään tapauksen pentuna isäni firmassa käydessäni 60-luvulla, kun muoviputkenostajina tuli samalla sisään molempien sukujen edustajia ja rupesivat riitelemään keskenään. Näin ainoan kerran tunnetusti rauhallisen isäni firmassa olleen työntekijän vuosikymmenten ajan ja sivutyönään suntion Heikki Lehdon suuttuvan ja toteavan, että nyt vanhat asiat poikki.

Mitä näistä vanhoista riidoista. Ja sitten asiaan.

Kultalahti ja Kuoppa-aho

Ohessa isojakokarttoja Kultalahden mailta sen tarkemmin taustoja tuntematta. Näiden tukinnassa pitää olla varovaisia, vaikka pellot on hyvin tarkkaan merkitty, niin asiaa ja systeemiä on selitetty isojakojen taustassa 1800-luvulla.

(kuoppaaho)
Kuvatessani ja sen digitoitaessani en ottanut vuosilukua talteen. Mutta on varmaan ennen vuotta 1800 ja ensimmäisiä Evijärven isojakokarttoja. Siinä kyllä näkyy vanha Kuoppa-ahon keskusta ja aikaisempi Kultalahden mäen asuinpaikkani.

Tästä kartasta voisi päätellä, että pohjoisessa punaisella on Wattuaho, etelässä Söder-Kultalax, mutta siten keskellä on kaksi Kultalaxia? Tämän selittämiseen tarvitaan taas alkuperäistä isojakodokumenttia

Tämäntakia viittaan taas toiseen sivuuni, jossa selitän tarkemmin näitä isojakokarttoja ja mihin ne liittyy. isojakojen taustoista 1800-luvulla.

Hiukan selvemmin isojakoalueesta 1810 ja kylien nimistöstä

(kirkonkylä)
Oheisessa yksinkertaistetussa kartassa on oiottu rajusti rajoja ja esitetty kylien nimiä, miten olen ne käsittänyt. Mutta korjataan, jos joku on eri mieltä.

Koko Kirkonkylän isojakoalueella, voin kait kutsua niin vaikka vanhemmat kuoppa-aholaiset ei siitä pidä, oli vain kahdeksan kantatilaa, josta pari oli vielä kirkkoon liittyviä eli: Kuoppa-aholla Soderkultalax, Kultalax ja Wattuaho
Lähinnä Kultaniemessä Norrknivilä, Hannula ja Knivilä.
Kirkon ovat Soinibäck ja Furunäs, joka käsitää seurakunnan saaria ja jotain muitakin alueita.

Varsinaisesti Viskarin aluetta sivuaa Kniivilän alueet, mutta varsinainen mäki on eri paloina.

Esitin kartan 1709 oheistekstissä, että oikeastaan kartassa olisi Kniivilänlahti oikeammin Kultalahti jo sukunimessä olevan "lahden" mukaan, mutta Kniivilän (kniv=puukko) niemi puuttuu. Eli Kultalahden järvilahti ja Kniivilänniemi ovat jostain syystä menneet sekaisin. On tästä teorioita esitetty, mutta yksikään ei ole mielestäni se oikea.

Nyt on yksi kniiviläinen esittänyt Y-DNA tuloksensa FTDNA foorumilla, joka viittaa pirkkamiehin. Nämähän oli sotaisia hyvine miekkoineen ja muunmuassa Lappajärven eteläpuolella Pyhävuoren seutuvilla taistelivat paikallisten kanssa. Olisiko niin, että kultalahtelaiset lännestä tai rannikolta aikaisemmin tulleet olisivat joutuneet västämään näitä pirkkamiehiä, jotka halusivat pitää jokireitin auki pohjoisen verottamiseen? Selittäisi hyvin nimistön ja asiaa pitänee tutkia lisää.

Ote isojakodokumnentin muutamasta sivusta

Oheiset sivut voivat koskea jotain toista jakotoimitusta tai karttaa, mutta selittänee merkintätapoja ja nimityksiä Kirkonkylän taloista. Pitäisi aina tarkistella yhtä jakotoimitusta kokonaisuutena. Nämä kartat irrallaan voivat johtaa vääriin johtopäätöksiin.

(isojakodoku1)
(isojakodoku2)

22.1.2017

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2019 / All rights reserved