fig
Home
BorgDNA
BorgDNAancestor
BorgGenomes
Birkarl
Ewald 1922
EwaldLapset
Albert 1885
Anders 1839
Finnholm 1886
Anders 1802
SiteMap

Suvut - Families

Borg suku

Lassila suku

Tommin aloitussivu

Salatut sivut

Päivityksiä

12.1.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiBirkarl - Pirkkamiehet

Verottajista ja kauppamiehistä nykytiedon mukaan.

Pirkkamiehistä on aikaisemmin ollut hiukan väärääkin tietoa ja asia ei ole vieläkään aivan selvä. Ohessa muutamia asioita sukumme kannalta.

Our ancestors seemed to be Birkarls

Aikoinaan jokien virtaukset pohjoiseen päin -Old river flow routes

Vielä 7500 vuotta sitten Näsijärvi virtasi pohjoisten uomien suuntaan. Oliko kukaan rannoilla asumassa tai käyttämässä kulkemiseen tätä isoa virtaavaa jokea, joka on nykyään seesteisen Lapuanjoen paikalla, ei ole tietoa. Maannousema pisti sitten Näsijärven virtaamaan etelän suuntaan Tammerkosken läpi.

Vettä virtasi vielä 1500 sitten Ähtävänjokeen eteläpuolen järvistä päin Ähtärin kohdalta ennen sen maannouseman kuivattamista.* Senkin jälkeen vanha Poikkijoki lasku-uoma oli vuosisatoja kulkukelpoinen. Vieläkin kokoajan pienenevä valuma-alue myös vähentää Pohjanmaan jokien virtausta.

Vilkuna (1951) arveli ilman senkummempaa perusteellista tutkimusta, että uoman kuivumisesta on aikaa enintään muutama sata vuotta ja että uoma olisi korkean veden aikana toiminut lasku-uomana vielä 1800-luvullakin. Kuitenkin tänäpäivänäkin jokien latvat vedenjakajalla ovat muutaman kilometrin päässä toisistaan. Eteläänpäin suuntautuva Kokemäenjoen valuma-alue tarjosi laajat kulkuyhteydet Etelä-Suomeen.

Yli 500 vuotta sitten on ollut vapaa soutukelpoinen vesireitti Vesilahden, Nokian ja Tampereen seuduilta Ähtävänjoenkautta Perämerelle. En ole tarkemmin selvittänyt tuolloisia vesireittejä Hämeen alueelta, kun siellä on monta mahdollisuutta.

Kielitieteilijät esittävät samansuuntaisesti, että Ähtävä ja Ähtäri olisivat rinnakkaisjohdoksia samasta kantasanasta. Ruotsiksi taas ätsä plus sitten å "joki" Ätsävä==>Esse.

Even 7500 years ago Näsijärvi (Näsi lake) was flowing towards north thanks to Post-glacial rebound rose as much as one meter per 100year. It was a rising of earth that led the river to flow towards South. Even today the ends of the river are only few kilometers apart from each other. Over 500 years ago there has been a water route around Vesilahti, Nokia and Tampere via river of Ähtävä (Ähtävänjoki) to Gulf of Bothnia (Perämeri).

* Heikki Seppä ja Matti Tikkanen, Ähtärinjärven vanha lasku-uoma, Geologi 58 (2006).

Pirkkalaisten jokireittiä pohjoiseen päin - Colonization along trade river route

Sijoitin FTDNA:n tulokset yksinkertaisesti karttaan ja merkitsin, kuinka monen markkerin tulos on kyseessä. Ajallisesti ja paikallisesti reitti seurasi vanhaa pirkkalaisten käyttämää reittiä lappalaisia verottamaan, joka oli vielä 1500-luvulla kulkukelpoinen.

Käytän tässä termiä "pirkkalainen", vaikka nykyhistorian tutkimuksessa on esitetty eriäviä mielipiteitä nimestä. Ja varmasti jokea oli käytetty jo kauan ennen lappalaisten verottamista liikkumiseen. Jotta soppa vielä parantuisi, ohessa Professori ja Senaattori Yrjö Koskisen tutkimus Pohjanmaan asuttamisesta vuodelta 1857, eli siis julkaistu 156 vuotta sitten. Vaasasta kotoisin ja äidinkieleltään alunperin ruotsi hän teki tutkimusmatkoja lähimaakuntiin, kuin Lönnrot ikään Kalevalan keruussa kauempana. Tietysti tutkimusta pitää lukea kriittisesti, varsinkin kun hän oli myöhemmin fennomaani ja politiikko, mutta on tutkimuksessa helmiäkin ja hänellä oli parempaa autentista kokemusta vanhoihin asioihin ja murteisiin, kuin meillä nykyään.

Borg Y-DNA valuminen pohjoiseen pirkkalaisten käyttämää jokireittiä pitkin veroittamaan lappalaisia. Mielenkiintoista, että markkereiden määrä nuorentuu keskimääräisesti pohjoiseen päin mentäessä. Päivitetty 11.1.2014. suurennos löytyy tästä.
(BorgRoots)


Borg Y-DNA goes towards north via the route the Birkarls used when going to collect taxt from Lappish people. In is interesting that the number of markers gets younger as an average towards the north. Updated 11.1.2014. To zoom click on the below figure sentence "suurennos löytyy tästä".

Ancestor settlement by the river route used thousand years until 1500-century. I placed the results of FTDNA to the map and I marked how many markers’ result it is in question. Time and location wise the route followed the old route, which was used for instance by Birkarls when they went to collect tax from Lappish people. The route could be used at least up to 16th century.

At that time they needed trustworthy people along the river who could draw the heavy boats loaded with fur, tax and even robbish things upwards in the river. At the same time they could secure the sailing along the river.


Kun sitä satoja vuosia melottiin, niin näyttää, että koskipaikoista löytyy DNA sukulaisia. Tarvittiin jokirannoille raskaiden nahoilla ja muulla verotustavaroiden (lue. ryöstösaalis) lastattujen veneiden vetämiseen ylävirtaan luotettavaa väkeä. Samalla turvasivat matkankulun. Jotkin pirkamiehet varmaan ihastuivat kanssa paikkallisiin "lappalaisiin".

Mistä Vesilahden paikkeille?

SNP CTS6364+.
(CTS6364)
Seuraava tuhannen taalan kysymys on, että mistä on tultu Vesilahden paikkeille? Oheisessa kartassa on SNP variantin CTS6364+ esiintyminen tulostettuna Semargl.me tietokannasta. Keskittymä näyttää olevan Norjassa ja tasaisesti vähemmän viikinkien toiminta-alueella. Minun on se Ähtävän kohdalla oleva tagi. Päivitetty 11.1.2014.

The map of SNP CTS6364+ is printed from Semargl.me database and shows how CTS6364+ is more concentrated in Norway and less in Vikings’ operational areas. My tag is on the West-Finland close to Vaasa.

Even though at the time of Vikings they had many connections between Nordic countries and Finns were involved at least as rowers at Volga’s occupations up to Mediterrian Ocean, inhabitation of Pirkanmaa and particularly Vesilahti (the place which was called ”Nokia’s men” at that time) is older. It seems that at least my ancestors have given at the time of Vikinks Y-DNA even to some English or on the contrary direction. Many families origin from past Vesilahti municipality have quite active geneology research even those very few nobleman found in Finland many have close this area their roots.

The map of SNP CTS6364+ is printed from Semargl.me database and shows concentration of population in Norway and less Homogeneity less distributed where they visited. My tag is on the West-Finland close Vaasa.


Vaikka viikinkiaikana oli paljonkin yhteyksiä Pohjoismaiden kesken ja suomalaiset oli mukana ainakin ehkä soutajina Volgan valloituksissa aivan Välimerellekin saakka, Pirkanmaan ja varsinkin Vesilahden asutus eli aikoinaan kutsuttujen "Nokian miesten" on vanhempaa. Tässä ei puhuta nyt kännyköistä. Päinvastoin näyttää, että ovat antaneet viikinkiaikana Y-DNA perimää jopa joillekin englantilaisille suvuille tai päinvastoin, tai ainakin omani esi-isät. Vesilahdella on virkeää sukututkimusta, josta tosiaan on monet jopa aaltelissuvut ovat lähtöisin.

Otetaan avuksi Kalevala – By the help of the Kalevala epic poem

Vaikka Kalevalan runous kerättiin talteen viimevaiheessa Kainuusta, sen tapahtumat ja paikannimet viittaavat Turun lähistöön ja osin sitten karjalaiseen perintöön. Tapahtumat ovat ennen kristinuskon saapumista Suomeen ja osin eurooppalaista perintöä, mutta oletettavasti on kuitenkin jotain perää.

Voi olla sattumaa, että omia Y-DNA sukulaisia ei ole toistaiseksi Turun tai Satakunnan alueelta Porin ympäristöstä. Viron alueelta ja Saarenmaasta tuli joskus vuoden 1000 kieppeillä Turun alueelle asujia ja toivat ehkä jopa suomenkielenkin tullessaan. Suomi nimenä oli vielä vuosisatoja myöhemminkin sama kuin Varsinais-Suomi.

Kun on kumminkin useita Y-DNA kytköksiä viikinkeihin ja englantilaisiin, olisiko sitten tämä esi-isät siirtyneet Turun rannikolta sitten sisämaahan Vesilahden paikkeille viikinkiajan päättyessä n. 1050 antaen tilaa virolaisille maahantulijoille? Ei tässä nyt Kalevala auttanut tähän ongelmaan, mutta laitetaan ulkomaanlaisille tiedoksi Kalevalasta.

One of the oldest recorded epic poem and mythology story in the world literature is the Finnish Kalevala

. Kalevala was recorded finally over a hundred years ago in the East Finland, but scientists think it tells actually mainly the life over 1000 years ago in the south-western part of Finland. Actually this is around the same Vesilahti area where my roots are coming. The Kalevala epic poem may be originally older than Vikings and Island saaga runes. Actually Kalevala gives a good brief understanding for Finnish culture before occupation by Swedish and Catholic Church before 13th century.

Every child in the Finnish schools read some sentences of Kalevala books and they know something about the whole story. The names of Kalevala are used even by airplanes and important buildings. Famous Finnish composer Sibelius made Karelia and other symphonies about the topic. The Kalevala was historically important for Finnish identity. No doubt we few in western part with Y-DNA Vikings roots are happy for this extra glamour. One link for Kalevala in English is found here The Finnish Kalevala poems.

But I’m warning, the translators have surely done their best, but the text is still complicated. That is why even writer J. R. R. Tolkien studied Finnish language and used this story as background for his classic works as “The Hobbit” or “The Lord of the Rings”.

The Viking roots, Scandinavian origin and Birkarls are facts, but this Kalevala epic poem was a good source giving us identity supporting even during our past wars.
24.3.2018

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2015 / All rights reserved