fig

Pääaiheet - Topics

Kirja
Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Aloitussivu >>
Evijarvelta >>
Murteista
Savosukujen_DNA
Enasuvun_DNA
Maps_1709
Maps_1770
Isojaot_1800
Isojakotaloja
Maps_1850
Maps_Kalmberg_1856
Maps_1951
JokikylanAsujatEnnen
Jokikyla_EU
Kiviporausta
Uittoa
Tiet
Pajat
Piilopirtit
Kettusaari
Korkeasaari
Evijarvi
EviVesi
Kuvia_1910
Kuvia_1920
Kuvia_1930
Kuvia_1950
Kuvia_1960
Kuvia_1970
Kuvia_1990
Tauluja
evirippi1969
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

4.12.2023
Kirja sivuista "Geenit ja Juuret: Evijärven Tarina"

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiEvijärven piilopirtit ja pakosaunat

Yllättävästi näistäkin löytyy täältä enemmän syystä tai toisesta.

Piilopirtin määritelmä


Kuortaneen Mäyryn kyläyhdistyksen pystyttämä uusi piilopirtti aikoinaan sijainneen paikalle. Kuvituskuva, koska isovihan aikaan 1714 piilopirtit ja saunat olivat nopeasti kyhättyjä maakuoppia ja väliaikaisia asumuksia ja niistä ei ole kuvia.

Piilopirtti ei ollut aikoinaan mikään Urkin piilopirttihotelli taikka nykyinen mökki sivussa, vaan henkensä pitimeksi kyhätty asumus kauaksi piiloon.

Piilopirtti on syrjäinen ja vaikeasti löydettävä erämaissa sijaitseva asumus, jota on käytetty piilopaikkana rauhattomina aikoina. Suomessa piilopirttejä on rakennettu syrjäisiin metsiin, saariin ja saloseuduille, jonne perhe, karja ja omaisuus vietiin turvaan. Myös kallioluolia kerrotaan käytetyn pakopaikkoina.*

Erityisesti isonvihan aikana 1714–1721 venäläisten sotilaiden toiminta Länsi-Suomessa herätti kauhua. Varsinkin Pohjanmaalla ja etenkin Järviseudulla on ollut suullisia perinnekertomuksia piilopirteistä ja niiden paikoista. Evijärvellä niitä kutsuttiin myös nimellä pakosauna ehkä viitaten, että siinä oli lämmitysmahdollisuus.

* Arkeologisen kulttuuriperinnön opas. Museovirasto.

Tunnettuja piilopirttejä ja saunoja

Järviseudun historia I (1983), 528—529: ”Tunnetuksi järviseutulaisten pakopaikaksi tiedetään Kortesjärven ja Evijärven rajamailla sijaitseva Pakokangas. Kortesjärvellä Pellisen asukkaat pakenivat Muuraismaan korpeen, Särkijärven asukkaat Pyymaahan ja inalaiset menivät kasakoita pakoon Ryydöörin saloille. Ilmeisesti Evijärven ja Kortesjärven asukkaat todella kärsivät eniten järviseutulaisista, sillä pakosaunatarinoita ei juuri ylämaan keski- ja eteläosien kylistä tavata. Pakosaunat eivät aina järviseutulaisia pelastaneet, sillä venäläiset pakottivat kyläläisiä näyttämään tietä pakosaunoille ja käyttivät koiria apunaan.”

Ryöstelevät venäläisjoukot kulkivat Järviseudun kautta talvella 1714 mutta palasivat Järviseudulle seuraavana kesänä.

Muusta kirjallisuudesta löysin vielä seuraavat piilopirtit ja pakosaunat:
Jokikylän Lassilan Niimuspakka ja Uunikallion leivinuuni
Kirsilän talon Jämpakka
Särkisten Pyymaa
Jokisten Isonkydön itäpuolella longinsauna

Tunnettuja kuolintapauksia pakosaunoissa
Antti Laurinpoika Lillpellinen s.12.12.1683 Purmojärvi k. 18.12.1714 Muurainniemen pakosaunassa.
Pakokankaan vieressä on Murhamaankangas, viittaa väkivaltaan, mutta nimen taustat ovat tuntemattomia.
Purmojärven Ruosteenojan kahakka oli taistelutapahtuma jossa ainakin kolme jokikyläläistä, ähtäväläinen ja ehkä kasakoita kuoli.
Taloissa kuoli lisäksi terroritekojen seurauksena henkilöitä, mutta en kerännyt niitä tähän.

Inan Ryytöörinkankaan piilopirtti


Prof. Olavi Koivukankaan johdolla kävimme joukolla etsimässä 5.10.2020 Inan Ryytöörinkankaan piilopirttiä. Meillä oli osalla metallinetsimet mukana.

Prof. Olavi Koivukankaan johdolla kävimme etsimässä 5.10.2020 Inan Ryytöörinkankaan piilopirttiä, josta on kirjallisia ja suullisia mainintoja. Meitä oli muutamia muualta Evijärveltä metallinetsimien kanssa, mutta pääosin inalaisia ja alueen maanomistajia. Oheisessa kuvassa etsintäjoukkoa. Kolusimme muutaman kuopan, jossa oli pidetty valkeaakin nokisista kivistä päätellen. Miinaharavilla ei muistaakseni löydetty mitään konkreettista.

Sitten Seinäjoen museosta arkeologi Janne Rantanen kävi paikalla 28.10.2020, josta hän teki yksitoista sivusen raportin, josta lainaan muutamia lauseita seuraavasti: "Ilmoitettujen maakuoppien todettiin olevan todennäköisesti vanhoja maanottokuoppia. Maanotto voi liittyä esimerkiksi läheisen kydön viljelyyn tai tervanpolttoon. Ryytöörinkankaalla tarkastettiin lisäksi kaksi historiallista tervahautaa, joista eteläisemmän läheltä löytyi metsäsaunan jäännös. Tervahaudat ja metsäsaunan jäännös ovat muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, ja ajoittuvat karkeasti 1600—1800-luvuille.

Pohdintaa: On mahdollista, että havaitun metsäsaunan jäännöksen paikalla on ollut käyttökelpoinen saunarakennus 1700-luvun alussa, jolloin sitä on voitu käyttää pakosaunana. Alun perin se lienee kuitenkin rakennettu tervanpolttajan tilapäisasumukseksi."

Haapikylän Muuraismaan piilopirtti


Kävimme maanomistaja Osmo Mäntylän kanssa etsimässä 5.7.2023 Haapikylän Muuraismaan piilopirttiä. Aurinko paahtoi heinäkuussa ja paikka on vieläkin vaikeiden kulkuyhteyksien takana.

Tämä Haapikylän eteläisin metsäpalsta on tavallaan kylärajojen niemekkeessä, ja vielä 1970-luvulla se oli kaukana kaikesta asutuksesta ja pelloista. Sukukroniikkana on kulkeutunut paikasta perimätietoa, josta kyllä tiesivät muutkin Haapikyläläiset.

Antti Laurinpoika Lillpellinen, syntynyt 12.12.1683 Purmojärvellä, kuoli 18.12.1714 Muurainniemen pakosaunassa. Antti ehti saada aikaisemmin tyttären, joka meni naimisiin Karvoseen. Antti on minun seitsämän sukupolven takana isoisoisäni äitini kautta. Vielä 60-luvulla puustoa ei juuri ollut Pelliseen päin, ja kalliolta näki kauas.

Paikan koordinaatit kännykällä ETRS-TM35FIN -järjestelmässä lueteltuna: N 7020026.282 ja E 322881.017. Paikka on ollut tosi syrjäinen ennen lähes 200 metrin viereen tullutta metsäautotietä ja luonnonpuron vieressä. Joka pitää ylittää ja koukata hiukan etelän kautta. Me harrastelijat etsimme pari tuntia nuotion paikkaa ja huispasimme miinaharavalla. Ei löytynyt mitään eikä yhtään kunnollista piippausta.

Kerroin kuitenkin asiasta arkeologi Janne Rantaselle, jotta paikka jäisi sinnekin muistiin. Pitäisi vain löytää jotain konkreettista, kuten esinettä tai ihmisen muovaamia rakennelmia.

Interaktiivinen kartta


Kartta Evijärvellä oletetuista piilopirteistä ja pakosaunoista. Tämä on kopio interaktiivisesta Googlen kartasta 2.4.2023. Oheisessa linkissä on ehkä tuoremmaat paikkatiedot.

Keräsin kirjallisuudesta löytämäni viitteet evijärveläisistä piilopirteistä ja pakosaunoista, ja yritin paikantaa ne paikoilleen karttaan. Siinä on varmaan vielä virheitä, mutta korjataan saadun palautteen mukaan ja lisätään uusia paikkoja.

Oheinen linkki on ajantasaisin tiedossa oleviin ja aikoinaan piilopirttien taikka pakosaunojen paikoista. Kartta ei siis ole tällä tompansuku.net serverillä tai sivustolla vaan Googlen omilla Maps sivulla oheisella ositteella:

Piilopirtit ja pakosaunat Evijärvellä

Näet siellä Googlen kartalla ja klikkaamalla hiirellä, minkä nimen annoin piilopirtille. Jos annat peruskartalla kerrotun paikan nimen, toivottavasti osaan siirtää paikan oikeaan paikkaan.

Varmin faktan oikeen siirtämiseen ja helpoin tapa olisi jos kerrot vain vaikkapa: Jokikyläläisten piilopirtti, koordiaatit 63.36406, 23.54314.

Tämä tieto jää jälkipolville ja nettiin, sittenkun meitä ei enää ole. Osaavat kait sitten arvostaa asiaa.

Lisäpohdintaa

Suullinen perimätieto ja jäljet maastossa ovat jo lähes kadonneet, mutta metallinetsintälaitteet ovat päinvastoin kehittyneet kovasti. Vaikka rauta ruostuu nopeasti happamissa maalajeissamme, voi löytyä pirtin paikoilta vahvempia varsinkin rikkontuneiden metalliesineiden jäämiä. Vaikka kaikki metalli pyrittiin keräämään ennen talteen, kiireessä voi kadota jotain.

Jokin piilopirtin paikka voi olla aivan nykytien lähistöllä, mutta isovihan aikana ratsastuskelpoiset tiet tai polut ovat voineet kulkea aivan muualla ja kaukana tuolloisesta piilopirtistä.

Yksi selitys piilopirttitihentymään Järviseudulla voi olla myös se, että tällaista pakenemista on harrastettu aikaisempinakin vuosisatoina, kun virkamiehet, sotaväenotot ja papit uusine uskontoineen saapuivat matkoillaan alueelle. Viittaan tällä muualla näillä sivuilla käsiteltyyn alueen lappalaistihentymään.

Metallinetsin ryhmä EviHit – Metal detectives group EviHit

Tämä WhatsApps keskustelualusta on metallinetsimien ja miinaharavoiden käytöstä sekä historian etsimisestä Evijärven alueella. Foorumi on lähinnä aikataulujen sopimista varten vaikkapa menosta jonnekin Pakokankaan raunioille yhdessä, kun yksin mennessä piipparin kanssa metsään muut katsoisivat oudosti. Toisekseen monet harrastajat ovat vielä työelämässä.

Evijärvellä elämä sitten isovihan jälkeen on ollut harmaata tasapaksua kuten muissakin ympäristön kunnissa piippareiden kannalta. Mutta sitä ennen pirkkalaisten läpikulku ja lappalaisten asujien kaiut ovat merkittäviä jopa Suomen mittakaavassa.

Foorumin nimessä ei ole suomenkieltä, vaan etuliite "Evi" lienee saamea tai muuta muinaista paikallista kieltä ja "hit" sitten anglikaanista perää kertoen, että käytetään nykyteknologiaa. Kun tiedätte aiheesta kiinnostuneen henkilön, vinkatkaa, niin laitan WhatsApps postituslistalle. Kaikkea, mitä löydämme tai teemme, ei julkaista näillä www-sivuilla.

Lopuksi

Tämä piilopirttien ja pakosaunojen etsintä tuo toivottavasti lisää aikaperspektiiviä ja syventää käsityksiämme esipolvistamme.
24.8.2023

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2024 / All rights reserved