fig

Pääaiheet - Topics

Kirja
Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Aloitussivu >>
Evijarvelta >>
Murteista
Savosukujen_DNA
Enasuvun_DNA
Maps_1709
Maps_1770
Isojaot_1800
Isojakotaloja
Maps_1850
Maps_Kalmberg_1856
Maps_1951
JokikylanAsujatEnnen
Jokikyla_EU
Kiviporausta
Uittoa
Tiet
Pajat
Piilopirtit
Kettusaari
Korkeasaari
Evijarvi
EviVesi
Kuvia_1910
Kuvia_1920
Kuvia_1930
Kuvia_1950
Kuvia_1960
Kuvia_1970
Kuvia_1990
Tauluja
evirippi1969
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

4.12.2023
Kirja sivuista "Geenit ja Juuret: Evijärven Tarina"

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiErikoisia Söderena Y-DNA tuloksia Evijärvellä – Exceptional Y-DNA results of Söderena families on the Evijärvi.

Y-DNA testit tuovat lisää ja yllättävää tietoa Inan (Inankylän) Soderena (Ena) suvun Y-DNAsta. - Y-DNA tests provide surprising information on the Y-DNA of the Ina (Inankylä) Soderena (Ena) family. Below are a few lines in English.

Jatkuu Savosukujen DNA sivusta - Continues from the Savo families page

Y-DNA tuloksia Ena (Söderena) haploryhmän I-M253 (Y-DNA) suvuista Evijärvellä. -Y-DNA results.

Yhden evijärveläisen Söderena Y-DNA esipolvien asuinpaikat. Tämä STR 37 testi on vain suuntaa-antava ja sisältää vääriä osumiakin.
-Y-DNA results of one Söderena family descendants originally from Evijärvi Ina (Ena) village This STR 37 test is for guidance only and contains also false hits.
(enadnakartat)
Teimme muutamia Y-DNA-testejä FTDNA-firmassa Evijärven suvuista, ja muutama muukin oli teettänyt tästä Söderena-suvusta aikaisemmin. Käsitellään näytteiden antajia nimettöminä, pääasiassa asutushistorian kannalta ja aluksi STR (Short Tandem Repeat) -menetelmällä.

Oheisessa kartassa on merkitty yhden Evijärven suvun I-M253 haploryhmäläisen Söderena Y-DNA:n esipolvien asuinpaikat tai käytännössä kolmen eri näytteen antajan, kun niiden tulokset olivat yhtenevät. Kuvassa on merkitty 37 markkerin tarkkuudella Y-DNA-sukulaiset virtuaalineuloilla. Evijärven lisäksi löytyy vain pari näytettä Suomesta ja enemmän Ruotsista, Englannista ja Keski-Euroopasta. Ainakin Uudenmaan näyte on lähtöisin Vetelistä.

We ordered few Y-DNA tests from FTDNA company for families with Evijärvi origin and someone others had done this test for Söderena family earlier. We deal results with the anonymity of the test takers and concentrated only to the point of view of settlement history. At least down Helsinki hit comes originally from close Veteli parish.

The map below shows Y-DNA results of one Söderena family descendants in I-M253 haploid group Söderena originally from Evijärvi Ina (Ena) village. Actually three different Ena samples are joined together, as the Y-DNA was practically the same. The picture shows 37 marker level, where Y-DNA relatives are marked with the virtual needles.

Big Y-DNA blokkipuu

Ohessa kuva Big Y-700 -blokkipuusta (Block Tree). Kuvassa on esitetty pystysuunnassa SNP (single-nucleotide polymorphism) eli "snipsien" lukumäärät, jotka kuvaavat etäisyyseroja muihin DNA-serkkuihin. Kuvassa näkyy haara I-FTA79520, joka on testin tilaajan ja yhden Y-DNA-sukulaisen testitulosten mukainen. Näytteen antajilla on yksityisiä snipsejä yhteensä seitsemän kappaletta. Tämä kuva on tilanteesta tammikuussa 2022, ja blokkikuvio muuttuu jatkuvasti uusien testien myötä. Elävien henkilöiden etunimet on peitetty keltaisella GDPR-tarralla, jolloin nimiä ei paljasteta, vaan kerrotaan ainoastaan suku. Blokkikartta on kopioitu FTDNA-firman tarjoamasta käyttöliittymästä testin tilaajalle.
(enablock)
Laajempi Big Y-DNA analyysi tehtiin 2021 lopulla uudella tekniikalla ja ohessa esitellään tuloksia.

Eli blokkitaulun alareunassa on nykytilanne ja testien teettäjät. Vasemmalla pystypalkissa on SNP-mutaatioiden määrä, joka kasvaa ajan myötä ylöspäin, kunnes löytyy yhteinen esi-isä (most recent common ancestor, MRCA). Yleiset SNP-muuttujat (Public Variants) on jo luokiteltu useammalle henkilölle, kun taas yksityiset muuttujat (Private Variants) ovat uusia ja vielä tyypittämättömiä. Mitä korkeammalle ja suurempi SNP-luku on vasemmalla pystypalkissa, sitä kauempana yhteinen esi-isä (MRCA) todennäköisesti on ollut. Tämä menetelmä osoittaa varmasti yhteisen esi-isän haarautumisen kahdeksi eri suvuksi. SNP-mutaatioiden määrän muuntaminen absoluuttiseksi ajaksi ja vuosiksi vaatii kuitenkin vielä lisäselvittelyä. Aivan suuntaa-antavasti oheisessa puussa näkyy ehkä 1000 vuoden aikana MRCA:t.

Nyt on huomattava, että näitä Big Y-testejä on harva vielä teettänyt, mikä näkyy vielä vain muutamina "hitteinä" eli henkilöinä.

DNA-analyysien taustoja on selitetty hiukan Big Y-DNA Borg suku-sivulla. Samoin siellä on vastaavassa kuviossa SNP:n määrä noin 11 yhteiseen esi-isään (MRCA), kun tässä se on noin 17 SNP:tä, mikä todennäköisesti tarkoittaa, että MRCA on kauempana ajassa. Lisäksi huomattiin jo aikaisemmassa, varsinkin hiukan tarkemmassa STR 67-testissä, että löytyi ainoastaan yksi lähisukulainen alun perin Evijärven ulkopuolelta, Mälaren järven pohjoispuolelta. Todennäköisesti on ollut jokin pullonkaulailmiö viimeisen 1000 vuoden aikana.

Lisää kuvion taustoista löytyy FTDNA:n sivulta englanniksi. Toinen 95 sivunen PowerPoint selvitys englanniksi aivan kännylläkin luettava pdf tiedosto.
Uusien tietoturva-, tekijäinoikeus-, henkilösuojalakien ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) puitteissa voi vain kertoa kuolleista tai luvan saaneilta pääsääntöisesti nimen julkisesti netissä eräin poikkeuksin.

Kartta Big Y-DNA sukulaisista - Map of Big Y-DNA relatives

Ohessa Big Y-DNA blokkipuun lähimmät sukulaiset laitettu Pohjoismaiden kartalle vanhimman tunnetun esi-isän asuinpaikan ja syntymäajan perusteella. On myöskin merkitty ainoa lähellä oleva hitti STR Y-DNA 67 Evijärven ulkopuolelta. Oheisen kartan selityksessä on laitettu SNP:t oikeassa haarautumisjärjestyksessä, mutta se ei ole välttämättä oikeassa MRCA aikajärjestyksessä.

Attached to the Big Y-DNA block tree are the closest relatives placed on the map of the Nordic countries based on the date of birth and place of the oldest known ancestor. The only nearby hit STR Y-DNA 67 from outside Evijärvi is also marked. In the explanation of the attached map, the SNPs are placed in the correct branch order, but it may not be in the correct MRCA chronological order.
(InakarttaN)
Ohessa Big Y-DNA blokkipuun sukulaiset on laitettu Pohjoismaiden kartalle vanhimman tunnetun esi-isän asuinpaikan perusteella. Kun kuvio muuttuu kokoajan uusien testien takia, oheinen on tilanteesta tammikuussa 2022.

Karttaan on myös lisätty STR Y-DNA 67 hitti Fagestasta, joka on 0 stepin päässä eli sama yhden inalaisen näytteen kanssa. Suku on asunut sukuselvitysten perusteella Fagestassa ainakin 1600-luvun alusta saakka. Kaikki muut hitit olivat useiden steppien päässä STR testeissä.

Vuosiluvut eivät tosiaan tarkoita sitä, että tuolloin vasta olisi esi-isät tulleet merkittyyn karttapaikkaan, vaan kertovat vain vanhimman tiedossa olevan tiedon asuinpaikasta. Ovat varmaan asuneet paikalla jo vuosisatoja. Toisekseen mutaationopeudet voivat vaihdella suurestikin eri sukuhaaroissa.

Vaikka lähimmät hitit Söderna sukuun ovat Mälarjärven pohjoispuolella ja varmasti ei-isiä, ei ole tietoa juuri sen haploryhmän mutaationopeudesta ja onko ne lähimpiä esi-isiä verrattuna Ruotsin pohjoisempiin osumiin.

Indeed, the years do not mean that the ancestors only came to the marked map at that time, but only the oldest known place of residence. Ancestors have probably lived on the site for centuries. Secondly, mutation rates can vary widely across generations.

Although the closest hits to Söderena family descendants are north of Lake Mälarjärvi and certainly ancestors, there is no information on the mutation rate of this haplogroup and whether they are the closest ancestors compared to the northernmost hits in Sweden.


Visuaalinen haplopuukartta -Visual haplotree map

Ohessa vain pieni ote suuresta Pohjoismaisesta haplopuusta I haploryhmälle. Testin antajan haplo I-FTA79520 on merkitty lihavoituna. Koko kartta ja muita visuaalisia löytyy www.haplotree.info sivuilta. Oheinen kuva on julkaistu sen tekijän luvalla.

Here is just a small excerpt from the large Nordic haplog tree for haplogroup I. the data of the sampler haplo I-FTA79520 is marked in bold. Full map and other visuals can be found at www.haplotree.info . The attached chart is published with the permission of developer.
(Enatree)
Mielenkiintoisia visuaalisia eri haploryhmien karttoja löytyy www.haplotree.info sivuilta. Näytteen antajan haplo I-FTA79520 löytyy suoraa tästä. Kartalla on suomalaisten lisäksi skandinaavisia, englantilaisia ja monia eri puolilta Eurooppaa haudoista löydettyjen kymmenien viikinkien DNA:t.

Interesting visual haplo tree maps can be found at www.haplotree.info pages. The data of the sampler haplo I-FTA79520 is found here in bold letters. In addition to Finns, on the map is found Scandinavian and English and the DNAs of dozens of Vikings found in graves across Europe.

Haplon tuloreitti -Old haplo route

Y-DNA haplon polku vuosisatojen saatossa. Oheisen haplo kartan on laatinut Rob Spencer Scaledinnovation.com sivustolle. Kuva on julkaistu sen tekijän luvalla.

Map of the Y-DNA haplo path during years. Interesting visual haplo map created by Rob Spencer copied from the Scaledinnovation.com page shows the route from stone age to modern time to Scandinavia and Finland. The attached map is published with the permission of developer.
(Inaoldroute)
Oheisen kartan on laatinut Rob Spencer Scaledinnovation.com sivustolle. Se havainnollistaa, kuinka haplo on muuttunut aikojen saatossa matkatessaan kivikaudesta pohjolaan. Huomaa eriväriset pallukat kertoen kyseisestä aikakaudesta.

Interesting visual haplo map created by Rob Spencer copied from the Scaledinnovation.com page shows route from stone age to modern time to Scandinavia and Finland.

Taustoja - Background

Söderena on merkitty 1760 rippikirjassa "Enapärä by, Söder Ena" ja nykyään Norrena vastaavasti "Enapärä by, Norr Ena" nähtävästi jaettuna Ena manttaalista käsittäen ehkä koko Inan (Inankylän). Kustaa Vaasan maakirjoihin Söderena on merkitty v. 1546, ja nykyinen omistaja on talon 15. tunnettu isäntä. Söderena suvun isälinjan jälkipolvia löytyy nykyään Evijärveltä useilla sukunimillä, kuten vaikkapa Peltola, Niemi, Lehto tai Koivukangas. Pietarsaaren lähistöllä Pedersörestä on paljon oletettavasti suomenruotsalaisia sukuja nimellä Ena, mutta ei ole tiedossa, ovatko he samaa kantasukua. Samoin löytyy Mälaren järven pohjoispuolella erilaisten Ena nimityksien klusteri.

Alun perin Pohjanmaalle tulleet ruotsalaiset oletettiin olleen kotoisin Hälsinglannista, mutta nykyisen käsityksen mukaan valtaosa sadoista, mahdollisesti jopa tuhansista Suomeen tulleista ruotsalaisista, oli lähtöisin Keski-Ruotsista. Samoin suomenruotsalaisten Pohjanmaan murteiden historiallinen ”kantakoti” on keskiruotsalainen, Mälarenjärveä ympäröivä alue.

Ruotsin kuninkaat ja katollinen kirkko tuki 1200-luvulta lähtien kolonisaatiota ja antoivat verohelpotuksia sekä jopa sotilaita tueksi, jos syntyi ongelmia paikallisen väestön kanssa. Samoin jaettiin kalastus- ja muita oikeuksia Ruotsista tulijoille. Vetelin vanhin monen sukututkijan selvittämä Greg Kainu noin vuodelta 1490 on Big Y-DNA:ssa lähisukulainen ja samoin vanhimmat Teerijärven ja Kruununkylän kirjatut suvut ovat Y-DNA 67 sukulaisia muodostaen alueelle geeniklusterin ruotsalaisten kanssa. On nyt huomattava, että suomalaisia ja lappalaisia asui alueella, mutta kirjallista tietoa jäi ensinnä niistä, jotka maksoivat veroa tai muuten olivat tekemisissä kristityn hallinnon kanssa. Lappalaisia tai pakanoita ei kirjattu.

Söderena suvun perimätiedon mukaan kaksi lappalaisia verottanutta pirkkalaisveljestä jäi asumaan kalaisan Evijärven rannalle. Oheinen selvitys tukee sitä, että esi-isät ovat aikoinaan samoilta paikoilta Ruotsista alunperin lähtöisin, kuin pirkkalaiset eli pirkkamiehet. Mutta oheinen Y-DNA selvitys ei tue toistaiseksi sitä, että esi-isät olisivat tulleet etelästä pirkkamiesten käyttämiä vanhoja vesireittejä pitkin. Molemmat puhuivat varmaankin vielä ruotsin murteita.
(Spekulointivaroitus) Kristinuskon saapuessa Birkaan ja Mälarenjärven alueelle 1000-luvulla varsinkin pakanat pakenivat Suomeen, osa oli sittemmin pirkkamiehiä. Osa pakeni Ruotsin Lappiin, se oli etelämmässä kuin Suomessa, ja lappalaisilla oli myös omat uskonnot. Pakeneille jäi kuitenkin pakanauskonnot ja tavat käyttöön vielä vuosisadoiksi. Jos tosiaan kyseisen suvun entiset "birkkalaiset" esi-isät olivat tulleet merenkurkun yli Evijärvelle, tunnistivat he toisensa pirkkamiesten kanssa. Ähtävällä oli niillä toisenlainen kohtaaminen 1300-1400 luvulla kristittyjen kanssa (Spekulointivaroitus loppuu).
Family Söderena is marked in earlier year 1760 "Enapärä by, Söder Ena" and today Norrena respectively "Enapärä by, Norr Ena" divided by the large Ena mantal, possibly consisting the entire Ina (Inankylä). The descendants of Söderena's paternal lineage nowadays can be found in Evijärvi under several surnames, such as Peltola, Niemi, Lehto tai Koivukangas.

Near Pietarsaari Pedersöre parish has many presumably Finnish-Swedish families known by family name Ena, but it is not known whether they are of the same lineage. Also is found another "Ena" name cluster by Google map for different companies and places north of Lake Mälaren. Recently common language at Pietarsaari, Pedersöre and Teerijärvi is Finland Swedish and at Veteli and Evijärvi is Finnish.

Yhteenveto - Conclusion

On hyvin todennäköistä, että esi-isät ovat tulleet Ruotsista jo paljon ennen 1500-lukua ja Söderena on merkitty Kustaa Vaasan maakirjoihin v. 1546. Evijärvellä on siitä ja 1600-luvusta eteenpäin hyvät kirkonkirjat ja muut rekisterit. Ja on todennäköistä myös se, että juuret ovat jossain Mälarenjärven pohjoispuolella 1000 vuotta sitten. Tarkistellaan tuloreittiin vaihtoehtoja:

1. Satunnaisia ruotsalaisten maahanmuuttajien lisäksi Ruotsin kuninkaiden käskystä ja verohelpoituksin ruotsalaiset talonpojat alkoivat rantautumaan ja asuttamaan Pohjamaata sisä-Suomeen päin Merenkurkun yli 1200-luvun jälkeen.

2. Uusimaa syntyi ristiretkien vanavedessä ruotsalaisten tekemän Suomen rannikkoalueiden kolonisaation myötä 1200-luvulta lähtien, mutta eivät yleisesti muuttaneet pohjoiseen päin.

3. Yksi aikaisempi reitti oli suoraa Tukholman lähialueilta (Björkö eli Birkan kauppapaikka) pakanoiden paetessa kristittyjä 1000-luvulla Suomeen ja edellen Pirkanmaalle sekä tuolloisia kulkureittejä Evijärven ohi jopa Perämerelle. Siitä olen kertonut seikkaperäisesti Y-DNA testein pirkkamiehistä. Söderena suvun perimätiedon mukaan kaksi lappalaisia verottanutta pirkkalaisveljestä jäi asumaan kalaisan Evijärven rannalle. Oheinen selvitys tukee sitä, että esi-isät ovat samoilta paikoilta ja ajoilta Ruotsista lähtöisin, kuin pirkkalaisten eli pirkkamiesten. Mutta oheinen Y-DNA selvitys ei tue toistaiseksi sitä, että esi-isät olisivat tulleet etelästä pirkkamiesten käyttämiä vanhoja vesireittejä pitkin.

Kun toistaiseksi ei ole yhtään hittiä tässä klaanissa Etelä-Suomesta eli Y-DNA osumia, ei ole varmistusta tälle reitille. Jos niitä ilmenee myöhemmin kun Y-DNA tutkimuksia tehdään kokoajan, niin asia pitää sitten selvittää uudelleen.

Kiittäen Hannu Peltolan teettämää Big 700 Y-DNA ja aikaisempia DNA testiä, jonka uudet tulokset tekivät tämän analyysin mahdolliseksi. Lisäksi on käytetty Tommi Lehdon STR 37 esipolvikarttaa ja muiden inalaisten julkisia Y-DNA tuloksia.

The Swedes who originally came to Ostrobothnia were supposed to have come from Hälsingland, but according to current understanding most of the hundreds, possibly thousands of Swedes who came to Finland to Ostrobothnia, came over see and Kvarken from central Sweden. The historical "home" of Finnish-Swedish dialects appears to be Middle Swedish, surrounding Lake Mälaren. Since there are no hits from southern Finland, this theory is most likely for a while.

Thanks to the Big 700 Y-DNA commissioned by Hannu Peltola and previous his DNA tests, the new results of which made this analysis possible. In addition, Tommi Lehto's STR 37 ancestral map and public Y-DNA results from other Ina people has been used.

Keskimääräinen laskennallinen yhteisen esi-isä -The Most Recent Common Ancestor (TMRCA)

Oheinen analyysi on tehty aikaisemmin 2010-luvulla vanhemmalla STR-menetelmällä. Jotta saataisiin jotain käsitystä yhteisestä esi-isästä Y-DNA 67 markkerin tarkkuudella, niin ohessa on yhdelle evijärveläiselle I-klaanin edustajalle laskettu sukulaissuhteita. Vuosiluvut ovat sitten aivan suuntaa antavia ja enemmän on merkitystä keskinäisellä järjestyksellä. Tässä tapauksessa tuli tosi pitkät ajat yhteiselle esi-isälle. Tässä aikaisemmassa ja vanhemmassa STR menetelmässä on ollut tietueiden lukumäärä tietokannassa huomattavasti suurempi. Menetelmä löyttää todennäköisen esi-isän, mutta ei varmasti.

Datat ovat kerätty FTDNAn tietokannasta "Finland DNA Project - Y-DNA Colorized Chart" , jossa on n. 16.000 pääosin suomalaisen Y-DNA tulokset 12-111 markkerin tarkkuudella. Kun monet hitit olivat pääosin USAn itärannikolla *, googletin joka nimen läpi, ja käytin vielä lisäksi vastaavia paikallisia FTDNA tietokantoja.

Aivan alustava keskimääräinen aika yhteisestä esi-isästä Y-DNA 67 markkerin tarkkuudella yhdelle evijärveläiselle I-klaanin edustajalle. Vuosiluvut ovat aivan suuntaa antavia ja enemmän on merkitystä keskinäisellä järjestyksellä.
-Preliminary average time from common ancestor to Y-DNA 67 marker samples to one representative originally from Evijärvi. The year numbers are just indicative and more important is the order.
(YDNAkartta)
To get some idea of a common ancestor with the accuracy of the Y-DNA 67 markers, here's one for an Evijärvi tester calculated relatives. The dates are indicative and more important is the order. In this case, a very long time difference for the Most Recent Common Ancestor (TMRCA).

Data are collected from the FTDNA database "Finland DNA Project - Y-DNA Colorized Chart" about 16,000 mainly Y-DNA results in Finland with 12-111 markers. With many hits predominantly on the US East Coast *, through every name on the google, and I also used the corresponding local FTDNA databases.


Yhteenveto STR menetelmästä - Conclusion of the STR method

Vanhemmalla STR menetelmällä tulokset ovat samansuuntaisia uudenmman BIG Y-DNA menetelmän kanssa. Valtaosin alueen samaa I-M253 haploryhmää ovat pohjalaisklaania ja valuneet Suomeen aikojen saatossa Tanskan suunnasta eri reittejä pitkin. Vetelin Koiraniemi ja Kainu n. 1490 klusterin edustajilla löytyy todennäköisiä Y-DNA sukulaisia Suomesta muualtakin, mutta se voi johtua tosiaan menetelmästä perustuen todennäköisyyksiin. Olen tehnyt samantapaista selvitystä Kainu suvusta, ja Fischer on alunperin Vetelistä, Granö, Sandbacka, Lytts Teerijärveltä, mutta myös supisuomalaisia nimiä löytyy siinä geeniklusterissa. Pietarsaaressa, Pedersöressä ja Teerijärvellä puhutaan alunperin suomenruotsia, kun taas Vetelissä ja Evijärvellä nykyään Suomea.

Näyttäisi siltä, että Söderena ja myöskin muita sukuja Veteliin ja Teerijärvelle on tullut alunperin Keski-Ruotsista muodostaen geeniklusterin. Mutta jos löytyy DNA hittejä reitiltä Varsinais-Suomi ja Pirkanmalta lähtien, niin sitten tuloreitti vaihtuu.

With the older STR method, the results are parallel to the newer BIG Y-DNA method. Probably Söderena and some other families close parishes at Terijärvi and Veteli have origin north of Lake Mälaren in Sweden forming a gene cluster.

Savonian people moved to Middle Sweden close Norway after 1580 to Finnskogen to use slash-and-burn cultivation technology and this is different case.
"Ena" nimenä voisi olla ruotsia tarkottaen yhdistää tai yksi ja saamelais-suomalaiseen "enä" kantasanaan tarkoittaen paljon. Söderena ja Norrena ovat sitten ruotsia tarkottaen etelä- ja pohjoisenaa. Nykyään kylä tunnetaan Inankylänä tai lyhyesti Ina.

Evijärvellä oli aikoinaan paljon kantasuomalaisia (lappalaisia) harjoittaen metsästys, kalastus- ja keräilytaloutta. Savolaisethan tulivat vasta sitten myöhemmin kaskipeltoineen 1500-luvun jälkeen. Kun kuitenkin on yhteneväisyyttä Vetelin Kainu klusteriin ja samoja esipolvia, yksinkertainen selitys on monesti paras vaikka ei aina niin mediaseksikäs, eli Ena suvun juuret ovat paikallisia ja olleet täällä jo ainakin 1400-luvulla.
15.7.2023

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2024 / All rights reserved