fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
BorgDNA
BorgDNAancestor
BorgGenomes
Birkarl
BigYDNA
Karttoja
Anders 1802
Anders 1839
Albert 1885
Ewald 1922
EwaldLapset
Finnholm 1888
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoi

Birkarl - Pirkkamiehet

Kauppamiehiä, verottajia ja esipolvet viikinkiä.

Pirkkamiehistä on aikaisemmin ollut hiukan väärääkin tietoa ja asia ei ole vieläkään aivan selvä. Ohessa muutamia asioita sukumme kannalta.

Our ancestors seemed to be Birkarls related to the Vikings

Aikoinaan jokien virtaukset pohjoiseen päin -Old river flow routes

Vielä 7500 vuotta sitten Näsijärvi virtasi pohjoisten uomien suuntaan. Oliko kukaan rannoilla asumassa tai käyttämässä kulkemiseen tätä isoa virtaavaa jokea, joka on nykyään seesteisen Lapuanjoen paikalla, ei ole tietoa. Maannousema pisti sitten Näsijärven virtaamaan etelän suuntaan Tammerkosken läpi.

Vettä virtasi vielä 1500 sitten tämän tutkimuksen mukaan Ähtävänjokeen eteläpuolen järvistä päin Ähtärin kohdalta ennen sen maannouseman kuivattamista.* Senkin jälkeen vanha Poikkijoki lasku-uoma oli vuosisatoja kulkukelpoinen. Vieläkin kokoajan pienenevä valuma-alue myös vähentää Pohjanmaan jokien virtausta.

Vilkuna (1951) arveli ilman senkummempaa perusteellista tutkimusta, että uoman kuivumisesta on aikaa enintään muutama sata vuotta ja että uoma olisi korkean veden aikana toiminut lasku-uomana vielä 1800-luvullakin. Kuitenkin tänäpäivänäkin jokien latvat vedenjakajalla ovat muutaman kilometrin päässä toisistaan. Eteläänpäin suuntautuva Kokemäenjoen valuma-alue tarjosi laajat kulkuyhteydet Etelä-Suomeen.

Yli 500 vuotta sitten on ollut vapaa soutukelpoinen vesireitti Vesilahden, Nokian ja Tampereen seuduilta Ähtävänjoenkautta Perämerelle. En ole tarkemmin selvittänyt tuolloisia vesireittejä Hämeen alueelta, kun siellä on monta mahdollisuutta.

Vesireittiä kokeilivat muutama vuosi sitten tunnettu rikosromaanien dekkarikirjailija Christian Rönnbacka syntyjään evijärveläinen ja Lars Candolin. Tekivät matkasta hienon kirjan** hyvine kuvineen "Riskiretki: seikkailu muinaisilla reiteillä. Kun paikoin reitti ei ollut enää venekäytössä, purojen yli kaatuneet puut teettivät töitä. Kirjaa lukemalla ja kuvista saa hyvää taustamateriaalia hahmottamiseen, miten eri vesireittejä käytettiin kulkemiseen soutuveneellä.

Kielitieteilijät esittävät samansuuntaisesti, että Ähtävä ja Ähtäri olisivat rinnakkaisjohdoksia samasta kantasanasta. Ruotsiksi taas ätsä plus sitten å "joki" Ätsävä==>Esse.

Even 7500 years ago Näsijärvi (Näsi lake) was flowing towards north thanks to Post-glacial rebound rose as much as one meter per 100year. It was a rising of earth that led the river to flow towards South. Even today the ends of the river are only few kilometers apart from each other. Over 500 years ago there has been a water route around Vesilahti, Nokia and Tampere via river of Ähtävä (Ähtävänjoki) to Gulf of Bothnia (Perämeri).

* Heikki Seppä ja Matti Tikkanen, Ähtärinjärven vanha lasku-uoma, Geologi 58 (2006).
** Christian Rönnbacka ja Lars Candolin, Riskiretki: Seikkailu muinaisilla reiteillä, Bazar 2020.

Pirkkamiehet jokireittiä pohjoiseen päin - Colonization along trade river route by Birkarls

Sijoitin FTDNA:n tulokset yksinkertaisesti karttaan ja merkitsin, kuinka monen markkerin tulos on kyseessä. Ajallisesti ja paikallisesti reitti seurasi vanhaa pirkkamiesten käyttämää reittiä lappalaisia verottamaan, joka oli vielä 1500-luvulla kulkukelpoinen.

Yritän nyt käyttää tässä termiä "pirkkamies", vaikka aikaisemmissa historian kirjoituksiisa on käytetty termiä pirkkalainen, nokianmiehet tai hämäläiset. Nokianmiehet eivät viittaa kännyköihin ja hämäläisperäisiä nimiä on useita läheialueilla, kuten Hämeenkangas rai Hämeenniemi. Ja varmasti jokea oli käytetty jo kauan ennen lappalaisten verottamista liikkumiseen. Jotta soppa vielä parantuisi, ohessa Professori ja Senaattori Yrjö Koskisen tutkimus Pohjanmaan asuttamisesta vuodelta 1857, eli siis julkaistu 156 vuotta sitten. Vaasasta kotoisin ja äidinkieleltään alunperin ruotsi hän teki tutkimusmatkoja lähimaakuntiin, kuin Lönnrot ikään Kalevalan keruussa kauempana. Tietysti tutkimusta pitää lukea kriittisesti, varsinkin kun hän oli myöhemmin fennomaani ja politiikko, mutta on tutkimuksessa helmiäkin ja hänellä oli parempaa autentista kokemusta vanhoihin asioihin ja murteisiin, kuin meillä nykyään.

Borg Y-DNA valuminen pohjoiseen pirkkalaisten käyttämää jokireittiä pitkin veroittamaan lappalaisia. Mielenkiintoista, että markkereiden määrä nuorentuu keskimääräisesti pohjoiseen päin mentäessä. Päivitetty 13.1.2019. suurennos löytyy tästä.
(BorgRoots)


Borg Y-DNA goes towards north via the route the Birkarls used when going to collect taxt from Lappish people. In is interesting that the number of markers gets younger as an average towards the north. Updated 13.1.2019. To zoom click on the below figure sentence "suurennos löytyy tästä".

Ancestor settlement by the river route used thousand years until 1500-century. I placed the results of FTDNA to the map and I marked how many markers’ result it is in question. Time and location wise the route followed the old route, which was used for instance by Birkarls when they went to collect tax from Lappish people. The route could be used at least up to 16th century.

At that time they needed trustworthy people along the river who could draw the heavy boats loaded with fur, tax and even robbish things upwards in the river. At the same time they could secure the sailing along the river. - This transport chain was freight and trade logistics of the time.


Kun sitä satoja vuosia melottiin, niin näyttää, että koskipaikoista löytyy DNA sukulaisia. Tarvittiin jokirannoille raskaiden nahoilla ja muulla verotustavaroiden (lue. ryöstösaalis) lastattujen veneiden vetämiseen ylävirtaan luotettavaa väkeä. Samalla turvasivat matkankulun. Jotkin pirkamiehet varmaan ihastuivat kanssa paikkallisiin "lappalaisiin". -Tämä kauppa- ja kuljetusketju on tuonajan tavaralogistiikkaa.

Ähtäväläisten talojen sukunimiä - The names of some farms in Esse

Ähtävän keskustassa heti kirkon ja kivikkoisen joen tai kosken eteläpuolella kirkonkirjoissa merkitty manttaali on nimeltään Kungen (suom. kuningas). Mattaali oli alunperin verotusyksikkö ja samalla päätalon sukunimi. Sitten oikealla edelleen joen eteläpuolella on Borgmästars (suom. pormestarit) ja näiden eteläpuolella Rådmans (suom. raatimiehet). Seuraavalle mantaalille Teirfolk en ole löytänyt suomennosta, mutta viittanee johonkin väkeen. Sukunimiä Borgmästars ja ja Rådmans ei käsittääkseni ole alunperin muualla Suomessa.

Olen selittänyt itselleni, että kun ruotsalaiset tulivat rannikolta päin 1300-luvulta lähtien, joenrannan eteläisille tiloille ruotsalaistamisen aikana annettiin komeat nimet, jotta todennäkäisesti alunperin muunkieliset pirkkamiehet hyväksyisivät tämän ruotsalaistamisen. Ei heidän alkuperäinen kieli ollut välttämättä suomi. Virtaavan kivikoisen kosken varrelle taas asuinpaikat olivat kuin tehty pirkkamiehille aikoinaan heidän pohjoisen verotustoimiaan varten ja sitten turkiksia täynnä olevien veneiden vetoa ylävirtaan päin.

En ole nähnyt mitään selitelmää tälle mielestäni erikoisille manttaali- ja sukunimille ja odotankin kovasti, että joku Kungen, Rådmans tai Teirfolk jälkeläinen teettää kanssa Y-DNA tutkimuksen.

On the south banks of the rabid Esse river was named on the 1600-talent Church books farm Kungen (Swedish name meaning King). Next farm on the bank was named Borgmästars (Swedish name meaning mayors), and close inland side Rådmans (Swedish name meaning Aldermans or Magistrates) and Teirfolk farms. For the prepo word "Teir" I have not found background. Anyway those family names are still in the use in Esse and rare elsewhere in Finland.

I have explained for myself, that Swedish conqueror coming on the west coast on the 1400-talent gave those royal sounding Swedish names for Birkarls to colonize those. Birkarl people did not necessary spoken Finnish.

Viikinkimiekat -Viking Swords in Finland

Ulfberht-swords
(Viikinkimiekat)
Eniten viikinkiajan miekkoja – yli 2000 kappaletta – on löytynyt Norjasta. Ruotsista on tehty viikinkimiekkalöytöjä 600–700 ja kolmantena Suomesta yli 400 miekkaa. Mutta niitä vielä nykypäivänkin mittapuun mukaan korkealaatuisia Ulfberht-miekkoja on löytynyt Suomesta 31 ja Norjasta 44 ja kaikkiaan Euroopasta vain 170. Aiheesta on ilmestynyt Mikko Moilasen suomenkielinen uutuuskirja* Löydöt ovat oheisessa kartassa** 200km etäisyydellä keskiaikaisesta Vesilahden alueesta, jossa on Y-DNA selvitysten mukaan myös Borg-suvun juuret 1000-vuotta sitten.

* Mikko Moilanen, Viikinkimiekat Suomessa, 2018.
**HS, 9.9.2018.

During last years unbeliever amount of Viking age swords are found in Finland thanks to metal detectors. The number found in Finland until year 2018 was over 400, in Norway over 2000 and in Sweden 600-700. The famous and technically high level Ulfberht sword hits in Finland are close 200km district from Vesilahti-area, also the known oldest Y-DNA roots of Borg ancestors. Vesilahti-area is between Tampere-Toijala cities marked on the attached map*. The whole story is found Mikko Moilanen's close 500 pages dissertation** written in English and free to upload. He wrote also a fresh published book discussed above in Finnish.

*HS newspaper, 9.9.2018.
**Mikko Moilanen, "Marks of Fire, Value and Faith Swords with Ferrous Inlays in Finland during the Late Iron Age (ca. 700–1200 AD)", Turku 2015.

Mistä Vesilahden paikkeille? - Where to the Vesilahti area?

SNP CTS6364+.
(CTS6364)
Seuraava tuhannen taalan kysymys on, että mistä on tultu Vesilahden paikkeille? Oheisessa kartassa on SNP variantin CTS6364+ esiintyminen tulostettuna Semargl.me tietokannasta. Keskittymä näyttää olevan Norjassa ja tasaisesti vähemmän viikinkien toiminta-alueella. Minun on se Ähtävän kohdalla oleva tagi. Päivitetty 11.1.2014.

The map of SNP CTS6364+ is printed from Semargl.me database and shows how CTS6364+ is more concentrated in Norway and less in Vikings’ operational areas. My tag is on the West-Finland close to Vaasa.

Even though at the time of Vikings they had many connections between Nordic countries and Finns were involved at least as rowers at Volga’s occupations up to Mediterrian Ocean, inhabitation of Pirkanmaa and particularly Vesilahti (the place which was called ”Nokia’s men” at that time). It seems that roots of Birkamen is close Stockholm, in Birka trade town, where my ancestors have given at the time of Vikings Y-DNA even to some English families. Many families origin from past Vesilahti municipality have quite active geneology research even those very few nobleman found in Finland many have close this area their roots.

The map of SNP CTS6364+ is printed from Semargl.me database and shows concentration of population in Norway and less Homogeneity less distributed where they visited. My tag is on the West-Finland close Vaasa.


Vaikka viikinkiaikana oli paljonkin yhteyksiä Pohjoismaiden kesken ja suomalaiset oli mukana ainakin ehkä soutajina Volgan valloituksissa aivan Välimerellekin saakka, Pirkanmaan ja varsinkin Vesilahden asutus eli aikoinaan kutsuttujen "Nokian miesten" oli osittain tullut Birka kauppapaikasta. Tässä ei puhuta nyt kännyköistä. Birkasta antoivat viikinkiaikana Y-DNA perimää jopa joillekin englantilaisille suvuille, ainakin omani esi-isät. Vesilahdella on virkeää sukututkimusta, josta tosiaan ovat monet jopa aaltelissuvut lähtöisin.

Ajatuskulku asettumisesta Vesilahdelle - Own thoughts about the Vesilahti settlement

Yllä kerrottu Y-DNA on faktaa, mutta muuta kirjallisia tietoja on vähäisen. Muutamia muita hajatietoja käyttäen saadaan raameja ajatuksille. Ohessa on yksi mahdollinen tapahtumien kulku tiedettyjen asioiden asettamien reunaehtojen sisällä:

Ruotsin Birka (nykyisestä Tukholmasta 30km jokea ylöspäin sisämaahan päin) oli 200 vuoden ajan koko Pohjois-Euroopan kaupan keskus ja käytiin kauppaa Suomeenkin ainakin 800-luvulta lähtien tästä viikinkien kehdosta. Useat Y-DNA sukulaislöydöt ovat USAsta, joiden esi-isät ovat tulleet Englannista USAan 1600-luvulla. Heidän esipolvia 1200-luvulta on esimerkiksi Leicesterin ympäristöstä. Nämä tiedot vahvistavat, että osa esipolvistani ovat olleet viikinkejä.

Pakanallinen Birka siirettiin 970-luvulla maannouseman ja muiden syiden takia kristittyyn Sigtunaan, joka on lähellä nykyistä Tukholmaa. Birkasta nähtävästi muutti muutamia perheitä nykyisen Turun ympäristöön. Eivät he olleet vielä sitä toista varsinaista ruotsalaisten uudisasutusaaltoa Suomeen lähtien 1200-luvulla. Kun sitten Virosta ja Saarenmaalta alkoi tulla enemmän muuttajia varsinais-Suomeen 1000-luvulla, vetäytyivät nämä Ruotsista tulleet pienempi populaatio sisämaahan. Toinen syy oli se, että tanskaiset viikingit ja sitten myöhemmin armeijat meloivat lähimerialueella. Eri alueiden viikingithän olivat usein vielä enemmän sodissa keskenään kuin muiden kanssa. No Vesilahdelle ei pääse Turun alueelta veneellä ja olivat sitten turvassa.

Kun nämä Viron tulokkaat olivat asuttaneet 1000 luvulla rannikon ja sitten myöhemmin Porin alueen, meni vesilahtelaisille Kokemäen vesireitti merelle tukkoon. Nämä ja muut vaikkapa "nokian miehet" käyttivät sitten veneellä kulkukelpoista sisäreittiä Näsijärvi-Ähtäri-Ähtävänjoki kautta pohjoisen lappalaisten turkisalueille Oulun ja Kemijoen varteen, kun olivat perinteisesti käyneet jo sinne kauppaa. Osa jäi aikojen saatossa jokipaikkoihin välille kuten Kihniöön ja Ähtävälle tuolloisten harvalukuisten ("lappalaisten") joukkoon. Pirkkalaisilla oli edelleen kielenä vanha ruotsi ja pakanauskonnot. Kun ristiretket saapuivat Suomeen, tietysti näille vanhaa ruotsia puhuville annettiin erioikeuksia, vaikka olivatkin pakanoita. Yksi tällainen oli lappalaisten verotusoikeus, kun olivat jo tehneet kauppaa aikaikaisemminkin ja tiesivät kulkureitit. Nimityksen pirkkamies (Birkarl) alkuperä on siis hiukan eri Suomessa kuin Ruotsissa. Sitten myöhemmin Ähtävelle Ruotsista saapuneet kristytyt käännyttivät nämä jokien koskipaikkoihin asettuneet pakanasuvut joskus 1400-luvulla ja antoivat heille uudet komeat sukunimet, jotta saivat käännytettyä:Kung(en), Borgmästars, Rådmans. Nämä sukunimet ovat tosi harvinaisia Suomessa ja melkeen kaikki ovat Ähtävältä lähtöisin. Muuten, monia muinaishautapaikkoja on Ähtävän keskustan ympäristössä ja eteläpuolella. Näkyy peruskartassakin.

Some thoughts inside known facts frame presented above and from other sources. The Birka was founded around AD 750 in Sweden and it flourished for more than 200 years. Our Y-DNA ancestors were with Viking troops as many Y-DNA relatives proof are found from England and USA. Some USA relatives knows definitely that their ancestors came on the 1600-century from England. They have studied further that their roots go back to Leicester and Viking time. There are some other similar proofs. The immigration on the 1800-century from Scandinavia to USA is totally different matter.

Birka town was abandoned c. AD 975 due to fire and some other reasons, around the same time Sigtuna was founded as a Christian town some 35 km to the northeast. They made active trade also to the Finland area and some people moved to Turku (Åbo) southwestern area in Finland. When more settlers came from Estonia area and not always hostile Danish Vikings paddled on the sea, those Birkarls moved to the safe Vesilahti area. They used Kokemäki river route via Björneborg (Pori) as long as it was possible and later on they started to use Näsijärvi-Ähtäri-Ähtävänjoki (Esse river) route to the Lapland for trade and later on carried taxation mandated by the King of Sweden. So that the background of Birkarl in Finland has a little different background as Birkarl in the north Sweden areas.

Some people left stayed along river riffles as in Esse needed to haul boats upwards lasted full of furs. As those Birkarls were still pagan and spoke maybe even old Swedish on 1300-talent, Swedish Christian colonists proselytized those Birkarl pagans and needed to give for those proud people new family names as: Kung(en) (=king), Borgmästars (=mayor) and Rodmans (magistrate man). These family names are very rare in Finland, maybe all are origin from Esse. -BTW. Many old paganan cemeteries are found close Esse village.

Otetaan avuksi Kalevala – By the help of the Kalevala epic poem

Vaikka Kalevalan runous kerättiin talteen viimevaiheessa Kainuusta, sen tapahtumat ja paikannimet viittaavat Turun lähistöön ja osin sitten karjalaiseen perintöön. Tapahtumat ovat ennen kristinuskon saapumista Suomeen ja osin eurooppalaista perintöä, mutta oletettavasti on kuitenkin jotain perää.

Voi olla sattumaa, että omia Y-DNA sukulaisia ei ole toistaiseksi Turun tai Satakunnan alueelta Porin ympäristöstä. Viron alueelta ja Saarenmaasta tuli joskus vuoden 1000 kieppeillä Turun alueelle asujia ja toivat ehkä jopa suomenkielenkin tullessaan. Suomi nimenä oli vielä vuosisatoja myöhemminkin sama kuin Varsinais-Suomi.

Kun on kumminkin useita Y-DNA kytköksiä viikinkeihin ja englantilaisiin, olisiko sitten tämä esi-isät siirtyneet Turun rannikolta sitten sisämaahan Vesilahden paikkeille viikinkiajan päättyessä n. 1050 antaen tilaa virolaisille maahantulijoille? Ei tässä nyt Kalevala auttanut tähän ongelmaan, mutta laitetaan ulkomaanlaisille tiedoksi Kalevalasta.

One of the oldest recorded epic poem and mythology story in the world literature is the Finnish Kalevala

Kalevala was recorded finally over a hundred years ago in the East Finland, but scientists think it tells actually mainly the life over 1000 years ago in the south-western part of Finland. Actually this is around the same Vesilahti area where my roots are coming. The Kalevala epic poem may be originally older than Vikings and Island saaga runes. Actually Kalevala gives a good brief understanding for Finnish culture before occupation by Swedish and Catholic Church before 13th century.

Every child in the Finnish schools read some sentences of Kalevala books and they know something about the whole story. The names of Kalevala are used even by airplanes and important buildings. Famous Finnish composer Sibelius made Karelia and other symphonies about the topic. The Kalevala was historically important for Finnish identity. No doubt we few in western part with Y-DNA Vikings roots are happy for this extra glamour. One link for Kalevala in English is found here The Finnish Kalevala poems.

But I’m warning, the translators have surely done their best, but the text is still complicated. That is why even writer J. R. R. Tolkien studied Finnish language and used this story as background for his classic works as “The Hobbit” or “The Lord of the Rings”.

The Viking roots, Scandinavian origin and Birkarls are facts, but this Kalevala epic poem was a good source giving us identity supporting even during our past wars.
23.3.2023

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2022 / All rights reserved