fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
BorgDNA
BorgDNAancestor
BorgGenomes
Birkarl
BigYDNA
Karttoja
Anders 1802
Anders 1839
Albert 1885
Ewald 1922
EwaldLapset
Finnholm 1888
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoi

Y-DNA haploryhmän I-M253 alaryhmänä I-L258. - Y-DNA haplogroup I-M253 and subgroup I-L258.

Esi-isät ovat ehkä vain tuhannen vuotta Suomessa asuneita viikinkien lähialueilta muuttaneita birkarleja. - The roots are one thousand years old in Finland as descendants of Birkarls immigraded from the close Viking areas.

Aivan lyhyesti Y-DNA tuloksia- Shortly Y-DNA results

Tällä sivulla esitellään lähinnä Y-DNA ja kirjallisten lähteiden tuloksia, seuraavalla sivulla yritetään löytää eri keinoin yhteisiä esi-isiä ja juuria.

Todistus Tommin Y-DNA "viikinkigeeneistä", suurennos löytyy tästä. Asia on monihyväisempi, kun luet lisää. Haploryhmä oli tuolloin nimettynä I1d3a (I-L258)-
(TommiViikinki)
Tutkitutin omat Y-DNA geenit Houstonissa, Texasissa FTDNA firmassa. Aluksi vain 12-markkerin verran, mutta sitten yhä enemmän ja lopulta USAlaisetkin Y-DNA sukulaiset osallistuivat kustannuksiin, kun halusivat tietää viikinkijuuristani. Sain jopa komean plakaatin, jossa todetaan, että olen viikinkien/skandinavian kansojen jälkeläinen Luoteis-Euroopasta. Asia on monimutkaisempi, kun selvitellään sitä enemmän. Lue DNA-juttujen taustaa tästä, kun tästä eteenpäin käsitellään asiaa tarkemmin. Käyttämäni Y-DNA luokitukset olivat alunperin 11.1.2014 tilanteen mukaisia ja niitä hienosäädellään vuosittain ja yritetään täällä aina päivittää ja korjata.

Haploryhmä on I-M253 alaryhmänä I-L258. Myös positiiviset SNP:t: L258+, L287+, L22+, L69+ ja CTS6364+ auttavat lisäselvityksissä.

Tätä I-M253 kantaryhmää on tullut useana aaltona Suomeen ja Pohjanmaan I-L258 "I1da-Bothnia" ryhmää. Tätä vasta Suomessa syntynyttä ryhmää kutsuttiin "pohjalaisklaaniksi", merkittiin aikaisemmin I1d3 ja sen alaryhmä I1d3a on suvun isälinjamme. Kun katsoo alempaa 1.1.2019 päivitettyä I-M253 karttaa, näkee sen peittyvän koko Länsi-Suomen alueelle Skandinavian ja Saksan lisäksi. Toisaalta alahaploryhmää I-L258 löytyy vain pääosin Pohjanmaalta.

Esi-isämme asusti tästä poiketen kuitenkin tarkemmin Länsi-Pirkanmaan alueella ja muutti 1000-luvulla ylöspäin Pohjanmaalle. Jostain syystä esi-isäni Y-DNA hittien perustella ovat välttäneet Satakunnan ja myös varsinaisen Etelä-Pohjanmaan aluetta aikoinaan. Olisko sittenkin syynä, että nämä pirkkamiehet Pirkanmaan alueelta Vesilahden paikkeilta eivät halunneet maksaa kulkuveroja ehkä aikaisemmin kristityille "porilaisille" tai sitten välttivät Pohjanlahden muita merirosvoja.

Asiaa selvitellään enemmän seuraavilla sivuilla alkaen juurien ja yhteisisten esi-isiisien etsimisestä eri menetelmin.

On this page is presented Y-DNA results in the line with possible written documents, on the next pages is discussed matter more closely. On the next page common ancestors and roots is computed by different means.

Suvun asutushistorian suunta -The direction of the family setlement of the roots

Jotta saisi jotain lihaa DNA faktojen päälle, on oletettava, että kirkonkirjat pitävät ainakin isäntälinjan kohdalla paikkansa. Kun Ähtävä on ollut melko täysin suomenruotsalainen paikkakunta, jossa yhteisön paine ja moraali on ollut yleisesti korkea sekä Borgmästars suku oli paikallisia talonpoikia, on oletettavaa, että kirkonkirjoihin voi tältäosin luottaa.

Ähtävän Borg ja alunperin Borgmästars suku ei ole tullut suoraa Umeån seuduilta tai muualta Ruotsista, vaan Länsi-Pirkanmaalta. Muutoinkin Satakunnasta levittäytyneitä länsisuomalaisia ja Bothnia klaania tuli jo 1000-2000 vuotta sitten pitkin Pohjanmaata.

Ruotsista tuli kyllä papistoa ja maanviljelijöitä sekä naimakauppoja tehtiin merenkurkun yli, mutta lähinnä rannikkokaupungeista ja varsinkin papiston piirissä. Kielen vaihto näille etelän suunnasta tulleille asukkaille tapahtui Ähtävällä joskus 1200-luvun jälkeen, kun Ruotsin kuninkaiden käskystä ja verohelpoituksin ruotsalaiset talonpojat Keski-Ruotsista alkoivat rantautumaan ja asuttamaan sisä-Suomeen päin. Pirkkamiesten lähtöpaikka oli nähtävästi nykyisen Tukholman lähialueet (Björkö eli Birkan kauppapaikka). Aikaisempi lappalaisten tai protosuomalaisten asujien kieli oli joku saamensukuinen ja pirkkamiesten joku germaaninen taikka suomi.

Oikeastaan on sama, tuliko suku Ruotsin tai Suomen puolella Ähtävälle, kuitenkin paljon aikaisempi lähtöpaikka oli Tanska. Kieli oli vielä germaaninen esi-isien tullessa Lounais- tai Länsi-Suomeen. Itseasiassa Pohjanmaalle saavuttaessa se on myös alkuperäisempää suomalaista asutusta, kun merenkurkun yli tulleilla länsirannikolle 1300-luvulla.

Toisekseen puhuttu ruotsin- tai suomenkieli 1000 vuotta sitten oli molemmin puolin Pohjanlahtea aivan toisenlaista, kuin nykyään. Suomenkieli tuli Virosta päin Lounais-Suomeen vasta joskus 500-1000 luvulla nykytietämyksen mukaan. On voitu puhua jotain germaanista kieltä rinnan kantasaamenkielen kanssa. Näillä muutenkin yli 500-vuotta vanhoilla asioilla ei ole mitään tekemistä kielipolitiikan kanssa ja onhan se komeampaa, että ollaan todistetusti viikinkien jälkeläisiä ainakin ylläolevan plakaatin mukaan ja ehkä pirkkamiehiä.

Skandinaavinen Haploryhmä I-M253 - Skandinaavinen Haplogroup I-M253

Haploryhmän I-M253 levinneisyys
(M253)
Haploryhmän I-M253 levinneisyys FTDNA:n vuoden 2019 tietokannan mukaan.
(M253kartta)
Taustatietoa yleensä Y-DNA jutuista löytyy tältä ja tässä mennään sitten suoraa asiaan. Oheisiessa kartoissa näkyy I-M253 klaanin levinneisyys, joka on lähtenyt liikkeelle 4000-5000 vuotta sitten etelä-Tanskasta ja alunperin 15.000 vuotta sitten Iberian l. Espanian alueelta. Suomen alueelle sitten saavuttiin useissa eri muuttoaaloissa. Alempana löytyy samasta tuoreempi kuva FTDNA:n tietokannasta tehtynä.

Pohjanlahden länsirannalla ruotsalainen asutus ulottui esihistoriallisen ajan lopulla Arnäsin pitäjään Vaasan korkeudella. Ketä asui noilla seuduilla aikaisemmin? No suomensukuisia heimoja. Sen jälkeen eteneminen kohti pohjoista oli Ruotsissa 1100- ja 1200-luvuilla hyvin hidasta, ja se saavutti Helsinglandin pohjoisen rajakiven - Bygdestenin - vasta 1320-luvulla ja oli näin edennyt Kokkolan korkeudelle Ruotsin puolella.

Siten uudisasutuksen eteneminen Ångerman-joelta Skellefte-joelle kesti pari vuosisataa, ja se näyttää olleen liki pysähdyksissä 1200-luvulla Ruotsin puolella. Ruotsalainen uudisasutus pureutui Pohjanmaalla Satakunnan intressialueelle, joka ulottui pohjoisessa Vetelinjoelle (nykyään Perhonjoki) saakka. Tällainen tarkka rajaus on voinut perustua sopimukseen, johon ovat myötävaikuttaneet kruunu ja Satakunnan tai Hämeen maakunta. Oletetussa sopimuksessa noin vuodelta 1270 varsinainen Pohja jätettiin edelleen satakuntalaisten - pirkkalaisten nautinta-alueeksi. Ruotsalaisten uudisasutus Pohjanmaan rantamilla alkoi 1200-luvun lopulla kruunun tukemana.

Näsijärvi virtasi ennen Lapuan- ja Ähtävänjokeen -Old river routes

Haploryhmän I1a levinneisyys ja Borgien esi-isien levittäytyminen Suomen puolella. Wiikin aikoinaan tekemään karttaan lisäsin punasella omat merkinnät. Esi-isiä on tullut useassa aalossa Suomeen.
(Borgnokia)
On oletettavaa, että Ähtävää asutettiin molemmista suunnista. Ainakin Järviseudulla Evijärveltä Alajärvelle asti oli suomenruotsalaisia uudistiloja ennen 1500-luvulta alkanutta savolaisekspansiota sinne. Voi vaikka spekuloida, että Ähtävänjoen länsirannalla kirkon puolella oli ehkä Ruotsista tulleet ja itärannalla sitten alunperin suomenkieliset.

Olen aina ihmetellyt ähtäväläisiä sukunimiä, joita en tiedä olevan muualla ja löytyy alle 100 kutakin oheista nimeä Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelussa. Ehkä annettiin joen itäpuolen tiloille ja taloille joesta lähtien komeita nimiä, jotta vaihtaisivat myös kielensä ruotsinkielisiksi: Kung, Borgmästars, Rådmans ja Teirfolk (kuningas, pormestari ja raatimies).

Sanotaan, että MS-taudin (Multippeliskleroosi) taustalla olisi "viikinkigeeni", ainakin se on yliedustettuna I-M253 väestön joukossa. Muuten, termi "viikinki" tarkoittaa lähinnä elämäntapaa, ei ole mikään väestö tai kansa. Eikä kaikki viikinkien kotialueella asuneet suinkaan osallistuneet kauppa- ja ryöstöretkille.

Vielä 7500 vuotta sitten Näsijärvi virtasi pohjoisten uomien suuntaan ennen Tammerkoskea. Maannousema pisti Näsijärven virtaamaan etelän suuntaan. Vettä virtasi vielä 1500 sitten Ähtävänjokeen eteläpuolen järvistä päin Ähtärin kohdalta ennen sen maannouseman kuivattamista.* Senkin jälkeen vanha Poikkijoki lasku-uoma oli vuosisatoja kulkukelpoinen. Vieläkin kokoajan pienenevä valuma-alue myös vähentää Pohjanmaan jokien virtausta.

Piennennetty kopio Borg Y-DNA valuminen pohjoiseen pirkkalaisten käyttämää jokireittiä pitkin veroittamaan lappalaisia. Päivitetty 1.1.2019.
(BorgRoots)
Small wrap-up map of ancestor settlement by the river route used thousand years until 1500-century. More background is found on Birkarl pages. In this area is very strond post-glacial rebound meaning that ground is coming up abt. 1 m per 100 years and have strong effect to the river routes and along Baltic see costline the shore and harbour goes away for new places every some hundred years.

Vilkuna (1951) arveli ilman senkummempaa perusteellista tutkimusta, että uoman kuivumisesta on aikaa enintään muutama sata vuotta ja että uoma olisi korkean veden aikana toiminut lasku-uomana vielä 1800-luvullakin. Kuitenkin tänäpäivänäkin jokien latvat vedenjakajalla ovat muutaman kilometrin päässä toisistaan. Eteläänpäin suuntautuva Kokemäenjoen valuma-alue tarjosi laajat kulkuyhteydet Etelä-Suomeen.

Kielitieteilijät esittävät samansuuntaisesti, että Ähtävä ja Ähtäri olisivat rinnakkaisjohdoksia samasta kantasanasta. Ruotsiksi taas ätsä plus sitten å "joki" Ätsävä==>Esse.

Sijoitin FTDNA:n tulokset yksinkertaisesti karttaan ja merkitsin, kuinka monen markkerin tulos on kyseessä. Ajallisesti ja paikallisesti reitti seurasi vanhaa pirkkalaisten käyttämää reittiä lappalaisia verottamaan, joka oli vielä 1500-luvulla kulkukelpoinen.

Aihetta käsitellään syvemmin pirkkamies sivuilla. Oheinen kartta suurennettuna selitetään.

* Heikki Seppä ja Matti Tikkanen, Ähtärinjärven vanha lasku-uoma, Geologi 58 (2006).

Arkeologisia todisteita - Proofs from Archeology

Pronssinen viikinkisolki 900-luvulta Ähtävän läheltä 2019. -Bronze viiking buckle over 1000 years old founded in Esse (Ähtävä) year 2019.
(viikinkisolki)
On taas löytynyt 2019 Purmon ja Ähtävän rajalta yli 1000 vuotinen pronssinen solki, jonka malli on kotoisin Ruotsin viikinkikaupunki Birkasta. Näitä on löytynyt aikaisemminkin alle kymmenen kilometrin päästä Ähtävän keskustasta, kuten Nådjärveltä ja sitten myös toisesta reittipaikasta Ähtäristä muinaisen jokireitin varrelta. Pohjanmaan alueella muualta ei tietääkseni näitä solkia ole löytynyt, paremmin ehkä Etelä-Suomesta. Muita viikinkiajan löytöjä on kyllä ympäri Pohjanmaata, jotka ovat kulkeutuneet oletettavasti kaupankäynnin avulla. Myös Ähtävän kirkonkylän eteläpuolella kilometrin päässä on useita muinaishautoja jo merkittynä peruskarttaankin.

Once again year 2019, over 1000 years old bronze buckle is founded in the close Esse (Ähtävä), model and style are from the Swedish Viking town Birka. Similar were previously found still ten kilometers closer of the center of Ähtävä, such as at Lake Nådjärvi and also from the another same old river route point in Ähtäri. Elsewhere in this area this type findings are very rare as far I know. More similar hits are found in Southern Finland. Other type Viking period goods are found around Ostrobothnia arriving maybe by trade. To the south one kilometer of Esse (Ähtävä) main Village are several ancient tombs already marked even on the base map, too.

FTDNA tuottamia karttoja -The charts by FTDNA

Oheiset FTDNA:n kartat ovat tulostettu tammikuussa 2019 ja muuttuvat kokoajan. Nämä SNP-variantit mutatoituvat hyvin paljon hitaammin, kuin STR markkerit. Siksi SNP:n avulla voi tarkistella kauemmaksi esi-isien juuria.

(L22)
(ScanMap67)
(CTS6364)


Muutamia karttoja Y-DNA lähisukulaisten levittäytymisestä klustereina eli ryppäinä laskettuna 1000mailin lähietäisyytenä:

Kuva a. näyttää levinneisyyden SNP L22.
Kuva b. esittää Y-DNA sukulaiset 67 markkerin testissä markkeriaskelten erona.
Kuva c. näyttää SNP CTS6364 hitit.

Kolme eri aluetta I-L258 löydöksistä. -The three geographical ranges from I-L258.
(BorgBotniaGroups)
Some charts copied from FTDNA databases January 2019.

Sitten kartta L258 tulosteesta ohessa.

On selvästi kolme eri aluetta: Varsinaisen botnia-ryhmä seuraa helminauhana Pohjanmaan asutushistoriaa. Itärajan pinnassa olevat ovat pääosin selvitetty ja siirtyneet joskus Länsi-Suomesta, kuten selviää esimerkiksi Nevalaisten sukunimiprojektista tai Kurrin suvuista.

Kolmas ryhmä läntisessä Skandinaviassa on osittain metsäsuomalaisten jälkeläisiä, jotka muuttivat Värmlandiin 1600-luvulla.

The three subgroups can be listed as follows: Mostly Bothnia group is on the western part of Finland, the most hits on the east border of Finland and in the Western Scandinavia are originally settled from Bothnia group over 500 years ago according to known written history.

Lähin yhteinen esi-isä – The Most Recent Common Ancestor (TMRCA)

Tuoreimman todennäköisen esi-isän laskenta on hankalaa ja netti onkin pullollaan erilaisia laskentaohjelmia ja teorioita sen tekemiseksi. Osa on tosi alkeellisia ja jopa allekirjoittanut huomasi niissä pahoja loogisia virheitä. Jotta pystysin jotenkin hallitsemaan tuhansia nimiä ja Y-DNA tuloksia, käytin oheiseen taulukon tekoon samaa FTDNA käyttämää periaatetta kuitenkin modifioituna siten, että jokaisen markkerin ero ja määrä on askeleiden määrä. Eli siis jos markeri 464b on A:lla 14 ja B:llä 12, niin askelero on 2. Näin askelerot (steps) tulee monesti suuremmaksi, mitä FTDNA näyttää "Matches" sivullaan askelille.

Lähimpien yhteisten esi-isien arvioimista FTDNA:n menetelmällä, jota on hiukan modifioitu. Taulukossa on usein askelmäärä hiukan suurempi, kuin FTDNA:n "Matches" sivulla. - In the table is shown common ancestors calculated according to method used by FTDNA company but modified slightly and total step amount is limited up to 10. Presented step numbers are generally a little higher as they show on the Matches page.
(StepsYDNA67)
Laskennassa keräsin omien tiedostojen avuksi aluksi seuraavilta tietokannoilta useita tuhansia tietueita ja nimiä: Finland DNA, Herrick, I1, I1d ( L22 / S142), Scandinavian Y-DNA ja Viking & Germanic. Lähtönimiä oli varmaan yli 10000kpl.

Menetelmässä on virheitä, mutta aiheuttaa vähiten kritiikkiä ja siksi pitää käyttää laskennassa suurempaa tietueiden eli henkilöiden määrää, kun oheisessa esimerkkikuviossa, jossa askelten määrä on rajoitettu kymmeneen.

To evaluate and calculate the Most Common Ancestor (MRCA) is very difficult task and has several pitfalls. To rule thousands of names and Y-DNA results I used same principle as FTDNA company is using, Where the sum amount of differences in the markers generates steps as follows: If the marker 464b for the ancestor A is 14 and for the B is 12, then we get total step amount 2.

I added to own files records from the following databases: Finland DNA, Herrick, I1, I1d, (L22/S142), Scandinavian Y-DNA ja Viking & Germanic. Originally the amount of records were surely over 10.000st.

There is known several error in this method, but this raises less critic and thus in the real MRCA analyses have to use more data ancestor files and records as in the shown table step amount is limited up to 10.


Alussa on sotilaita ja kylän naapureitä (Esse), sitten Botnia ryhmäläisiä Satakunnasta ja Lounais-Suomesta. Tilastollista sattumat ja takaisinpäin mutaatiot (back mutation) tuo vääristymää.

At first are names mainly for soldiers and village neighbourhoods (Esse), then I1 Bothnia group on western part of Finland and over 1000 year generally in Finland and Scandinavia.

You find several Herrick Family names from USA and originally from Great Britain, more information is found on the
Herrick Family Association pages.

US Professor emeritus Ken Nordtvedt, Y-DNA genealogist pioneer said that Bothnian or L22-N-Finn has it's peak gradient in Finland and continues: “I1d-Bothnian needs the unusual 10 at DYS439, usually a 14-14 at DYS385, 23 at DYS390, 15 at DYS464d, and the clashing 9,13 at DYS511 and 462”

In our Y-DNA are all other the same numbers, but DYS462 is not tested.

M253 - ASgen --- 3500 years (I1 was born)

L22 – Bothnia --- 1850 years

Juuret yli 4000 vuotta sitten -The roots over 4000 years ago

Ohessa sitten kaukaisempia löytöjä esipolvista 4000-10000 vuoden taakse. Esi-isät olivat FTDNA mukaan 100% eurooppalaisia yli 4000 vuotta sitten. Suomalaista 65%, Skandinaavista 22% ja Brittein saarelta 13% ja (=100%) kaikkialta muualta 0%. Pääosin olivat myös metsästäjä-kerääjiä eikä maanviljelijöitä.

Esi-isien DNAn autosomaalien lähtöalueet.
(MyOrigins)
Esi-isät ovat 100% eurooppalaisia yli 4000 vuotta sitten. Pääosin myös metsästäjä-kerääjiä eikä maanviljelijöitä.
(ancestor4000)
My ancestors and ethnic makeup is 100% European according to FTDNA charts.

Yhteenveto – Summary

On outoa tai varmaan vaan sattuman satoa, että ei löydy sotilaita ja Ähtävän naapureita lukuunottamatta alle 500 vuoden yhteisiä kantaisiä. Sotilaiden yliedustus voi johtua siitä, että niiden jälkeläiset ovat testauttaneet enemmän, kun esi-isän juuret ovat tuntemattomat, sotilassukunimi on ruotsalainen ja paikkakunnalla muuten tuntematon. Tulokset elää ja korjaillaan, kun saadaan kokoajan lisätietoa. Juttu jatkuu seuraavalla sivulla.

Weird is the fact that no close relations for common ancestor besides some soldiers and some neighbourhoods from Esse villages. Studies will continue and waiting more Y-DNA hits from FTDNA forums and databases. More on the next page.
20.11.2019

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2022 / All rights reserved