fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Jatkoa >>
Toteutus
Filosofiaa
DNA
Juuret
Evijarvelta >>
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiY-DNA geenitutkimuksesta - Y-DNA Genetics Research

Lue tästä perusteet

DNA sukututkimuksien avuksi

Perinteisten sukututkimusten avuksi on tullut aivan lähivuosikymmenen aikana iloksi tai riesaksi geenitutkimukset. Kirkonkirjojen ja virallisten dokumenttien patriarkaalisesta kirjaustavasta Y-DNA tutkimukset ovat monesti ensisijaisia. Itseasiassa tämä Y-DNA määrää miehelle vain sukupuolen. Naisillekin on omat mtDNA:t ja monesti käyttökelpoiset matriarkaattisissa tapauksissa sekä selvitettäessä naisten äitilinjaa kauempaa historiasta.

On this page is spoken about Y-DNA tests generally and about their reliablity.

DNA:n pikakurssi ja ABC

Jotta pystyt paremmin seuraamaan muilla sivuilla käsiteltyjä DNA-juttuja, olisi hyvä tutustua ainakin pintapuolisesti tässä esitetyihin asioihin. Oikeastaan hyviä selkokielisiä selvityksiä löytyy oheisista linkeistä, ei tarvitse tässä toistaa samoja asioita:

Koko asiasta on hyvä Ahti Kurrin tekemä selkokielellä selostus, joka löytyy täällä ja muutakin taustatietoa.

Olen käyttänyt tätä FTDNA firmaa Y-DNA tutkimuksiini, joka on suurin alalla. Saat tilattua n. 38 eurolta alkutestit ja onnistuu suomeksikin sekä pääset jo pitkälle silläkin saamallasi tiedolla.

Tietoturva ja yksityisyyden suoja - Personal Security.

Koska joku neropatti voi alkaa joskus esittämään jotain relaatiota varsinkin tietokoneohjelmistojen avulla fyysisten ominaisuuksien, valokuvien ja jukaistujen kokonaisten Y-DNA:n välille, noudatan seuraavia periaatteita näissä www-sivustoissa:

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi marraskuussa 2010 päätöksen, jonka mukaan sukututkija ei itse saa tutkia 100 vuotta nuorempia kirkonkirjoja.

Pyrin korkeaan ja hyvään yksityisyyden suojaan kuitenkin seuraavin poikkeuksin:
- omista jo kuoleista sukulaisista kerron täydellisen nimen, syntymä- ja kuolinajan tekstissä. Samat tiedot löytyy hautakivistä. Myös valokuvissa kerron koko nimen.
- elävistä voin kertoa korkeintaan etunimen listatessa lapsia ja valokuvissa vältän etunimienkin käyttöä elävistä henkilöistä.
- käsittelen vain niitä emäsparia (SNP) ja muuta DNA informaatiota julkisesti, joita tarvitaan esi-polvien ja juurien selvittämisessä.
- vanhemmista asioista kertovissa jutuissa kerron satunnaisten vanhemman henkilöiden nimen, vaikka en ole erikseen tarkistanut, elääkö hän viellä.
- tavalliset valokuvat eivät ylitä teos- ja taidekynnystä, vain lähioikeuden jos ovat 50 vuotta valokuvan valmistusvuoden päättymisestä tuoreempia.
- Tutustuin tuoreeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) ja se ei enää juuri koske yllä olevien rajausten jälkeen. Toisekseen GDPR on kohdistettu enemmän viranomaisrekistereihin ja muihin vastaaviin.

Tarkempaa tietoa saavat sukulaiset ja luotettavat sukututkijat mailmaamalla suoraa minulle.

Jos sinulla on kuvia, tekstiä tai korjattavaa, niin otan mielihyvin tiedot vastaan ja yritän saada ne joskus tänne. Mailaa tai postita Tompalle. E-mail: osoite löytyy "Contact us" sivulta.

Siihen siihen toiseen asiaan eli henkilökohtaisten ja oman lähisuvun asioiden rohkeasta julkaisemisesta: Pienellä paikkakunnalla vanhempien ja omassa yrittäjäperheissä kasvaneena on perheemme asioita aivan kiitettävästi jo vatvottu aikojen saatossa. Tässä on nyt yritetty kertoa hiukan faktojakin huhujen tilalle. Kuitenkin elossa olevien lähisukulaisten asioita laitan sivuille vain, mikäli he haluavat ja toimittavat minulle kuvamateriaalia.

Muutin nyt kuitenkin mahdollisimman paljon "tuoreita" asioita salasanan taakse, jonka saa minulta tai toiselta sukulaiselta kysymällä. Voin nyt lisätä turvallisesti muitakin sukuasioita sivuille, pistäkää tulemaan kuvia ja juttuja!

Termistöä ja syventävää tietoa

Väestön geneettinen jakautuma näkyy hyvin. Haploryhmä I1 on pääosin suomalaisen tyypin Bothniaa erotuksena ruotsalaisen tyypin Norsesta ja muista I1 ryhmistä. N1 ryhmät ovat tulleet idästä ja itämeren eteäpuolelta päin eri kautta ja aikakausina. Tarkempi kuva
(Wiik_Four_Maps_TB)
DNA (deoxyribonucleinic acid, deoksiribonukleiinihappo) on solun perinnöllistä informaatiota sisältävä ja siirtävä aine. Sijaitsee pääosin kromosomeissa ja muodostaa kierteisen kaksoisjuosteen. Ihmisellä on noin kolme miljardia emäsparia jokaisessa solussa.

Y-DNA on miehen sukupuolikromosomin sisältämä DNA. Y-kromosomi periytyy biologiselta isältä pojalle, joten se kertoo pojan isälinjasta.

SNP on yksittäisen emäksen mutaatio t. ”snippi” (Single Nucleotide Polymorphism) on yhden emäsparin vaihtelu geeneissä, myös ”pistemutaatio”.

STR on (Short Tandem Repeat) emäsparien toistokertojen muutokset.

Suomi on geneettisesti hyvin heterogeeninen: Itä-Suomessa on vallitseva N-haploryhmä ("Niilon poikia"), Länsi-Suomessa vastaavasti I-haploryhmä ("Iivarin poikia") ja R ("Raulin poikia") jossain paikoitellen.

Isälinjan Y-DNA -testissä tutkittavien geenirihman kohtien ("markkeri" esim. DYS531) määrän lisääminen (Y12,25,37,67,111) lisää testin kertovuutta.

Ohessa Kalevi Wiikin* mielenkiintoinen asutuskartta, jossa näkyy hyvin väestön jakautuma. - Hakusanalla "Kalevi Wiik" löytyy paljon tietoa suomalaisten alkuperästä, mutta kaikki esitetyt teoriat eivät ole aina saaneet tiedeyhteisön varauksetonta kanntausta ja pitää suhtautua hiukan varauksellisesti. Muutamia hänen hyviä selvityksiä:

Wiik Haploryhma I
Wiik Haploryhma N

Omaan selvitykseen sitten juurista on käytetty monia lähteitä, nettikeskusteluita ja yritän aina mainita, jos spekuloin ilman parempaa tietoa.

* Kalevi Wiik, Four Maps of Y-haplogroups in Finland, Material: FTDNA Finland, January 2013.

Y-DNA testien luotettavuus

Sinänsä testit periaattessa esittävät viimekädessä vain todennäköisyyden, mutta jonka tieteellistä luotettavuutta seurataan tarkoin. Käytännössä testit ovat luotettavia. Oliko vain muutama tapaus mailmalla, jossa testi on mennyt vikaan.

Sitten siihen toiseen asiaan, onko kirkonkirjat luotettavia tiedonlähteitä esipolvien seuraamisessa. Eivät todellakaan aina ja tässä Y-DNA tuo lisätyökalun ja apuneuvon.

Omien geenitestien tulosten ainutlaatuisuus

Suomalaisia on vasta Y-DNA testattu FTDNA firmassa 15000 ja muissa ehkä saman verran. Jos DNA:si sattuu valtavirtaan, alkaa vain sukusi aikaisempien asutusalueiden metsästys. Jos sattuu testissä saamaan uniikki ja alueelle ainutlaatuinen tulos, kuten on tilanne erään Lassila-haaran suvussa, on tilanne mielenkiintoinen. Tämä ei tarkoita, että olisit vielä ainut tyyppi Suomessa taikka pitäjässäsi, kun testejä on tehty Y-DNA kannalta kuitenkin vähän.

Spekulointia Y-DNA:n kannalta

Me näemme vain sen, mistä tiedämme ja uskomme sitten vain että se on totuus. Y-DNA tutkimus laajentaa meidän aikaperspektiiviä ja aikajanaa 500 vuodesta tuhansiin vuosiin. Tarkoitan tällä sitä, että joitain esi-isiä on ollut täällä ehkä kauemminkin, mitä historian koulukirjat kertovat ja asia on pitkäjänteisempi.

Esi-isillä on ollut aikaa liikkua tuhansia vuosia samoin kuin vuorilla, jäätiköillä, maankohoamalla ja me yritämme vain niputtaa kaikki muutamaan vuosisataan. Tulee aivan mieleen 1500-luvun tieteentekijät ja alkemistit. Pitää katsoa asioita laajemmalla aikaperspektiivillä ja katsantokannalla, kuten aina muutenkin.

Olen tutkituttanut omat Y-DNA:t ja sieltä on tulossa yllättäviä tietoa oman sukuni suomenruotsalaisista, kunhan ehdin kirjoittamaan. Muutoinkin Pohjanmaan (Österbotten) suomenruotsalaisten asutushistoria kirjoitetaan varmaan osittain uudelleen lähivuosina.

Seuraava sivu: Juuret
27.7.2019

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2020 / All rights reserved