fig

Pääaiheet - Topics

Kirja
Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Aloitussivu >>
Jatkoa
Toteutus
Filosofiaa
DNA
Juuret
Kirja
Evijarvelta >>
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

4.12.2023
Kirja sivuista "Geenit ja Juuret: Evijärven Tarina"

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiDNA geenitutkimuksesta - DNA Genetics Research

Lue tästä perusteet

DNA sukututkimuksien avuksi

Geenitutkimukset ovat viime vuosikymmeninä tulleet tärkeäksi työkaluksi perinteisten sukututkimusten rinnalle. Nämä tutkimukset voivat olla joko iloksi tai riesaksi sukututkijoille, sillä ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia ja haasteita.

Yksi tärkeä geenitutkimuksen osa-alue on Y-DNA-tutkimus, joka keskittyy miehiin. Y-DNA on sukupuolisidonnainen geeni, joka periytyy isältä pojalle. Tämän avulla voidaan seurata miehen sukulinjaa taaksepäin useiden sukupolvien ajan. Y-DNA-tutkimuksia voidaan hyödyntää erityisesti kirkonkirjojen ja virallisten dokumenttien puutteiden tai puutteellisten merkintöjen korvaamisessa. Y-DNA-testit voivat auttaa selvittämään sukututkimuksen kannalta tärkeitä asioita, kuten sukujuuria ja geneettisiä yhteyksiä muiden saman sukunimen kantajien välillä.

Toisaalta myös naisilla on omat geneettiset markerinsa, jotka voidaan selvittää mtDNA-tutkimuksella. MtDNA (mitokondriaalinen DNA) periytyy äidiltä lapselle, ja se mahdollistaa naisten äitilinjan seurannan kauemmas historiaan. Tämä on erityisen hyödyllistä matriarkaattisissa tapauksissa, joissa naisten sukulinja on tutkimuksen kohteena.

DNA-testien käytössä sukututkimuksessa yleisesti käytetään erilaisia menetelmiä. Esimerkiksi STR (Short Tandem Repeat) ja SNP (Single-Nucleotide Polymorphism) -testit ovat yleisiä menetelmiä, joita käytetään geneettisten variaatioiden analysoimiseen. STR-testit tutkivat geenin alueita, joissa toistuvat DNA-sekvenssit ovat lyhyitä ja esiintyvät peräkkäin. SNP-testit puolestaan tarkastelevat yhden nukleotidin muutoksia DNA:ssa ja voivat paljastaa yksittäisiä perimän vaihteluita.

Näiden erilaisten geenitutkimusten avulla sukututkijat voivat saada uutta tietoa suvun historiasta, vahvistaa tai kyseenalaistaa perinteisiä sukuhistoriasta saatua tietoa sekä löytää yhteyksiä muihin sukuihin ja henkilöihin. On kuitenkin tärkeää muistaa, että geenitutkimukset ovat vain yksi osa sukututkimusta, ja ne tulisi aina yhdistää perinteiseen dokumenttiaineistoon ja lähteisiin saadakseen kokonaisvaltaisen kuvan suvun historiasta.

Sukututkimuksen apuna käytettyjen DNA testien, kuten STR (Short Tandem Repeat) ja SNP (Single-Nucleotide Polymorphism) eli "snipsien" menetelmien taustoja selvitellään Big Y-DNA Borg suku sivulla.

On this page is spoken about Y-DNA tests generally and about their reliability.

DNA:n pikakurssi ja ABC

Jotta pystyisit paremmin seuraamaan muiden sivustojen käsittelemiä DNA-aiheita, olisi hyvä tutustua ainakin pintapuolisesti tässä esitettyihin asioihin. Oikeastaan hyviä selkokielisiä selvityksiä löytyy oheisista linkeistä, joten ei tarvitse tässä toistaa samoja asioita:

Koko asiasta on hyvä Ahti Kurrin tekemä selkokielellä selostus, joka löytyy täällä ja muutakin taustatietoa.

Olen käyttänyt FTDNA firmaa DNA tutkimuksiini, ja heillä on paras tietokanta pohjoismaisten näytteiden antajista. Saat tilattua n. 50 eurolla alkutestit ja täältä löydät lisätietoa, myös suomeksi. Saat jo hyödyllistä tietoa tilaamillasi testeillä.

Tietoturva ja yksityisyyden suoja - Personal Security.

Koska joku neropatti voi joskus alkaa esittämään jotain relaatiota, varsinkin tietokoneohjelmistojen avulla, fyysisten ominaisuuksien, valokuvien ja julkaistujen kokonaisten Y-DNA:iden välillä, noudatan seuraavia periaatteita näillä verkkosivustoilla:

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi marraskuussa 2010 päätöksen, jonka mukaan sukututkija ei itse saa tutkia 100 vuotta nuorempia kirkonkirjoja.

Pyrin korkeaan ja hyvään yksityisyyden suojaan, kuitenkin seuraavin poikkeuksin:

- Omista jo kuolleista sukulaisista kerron täydellisen nimen, syntymä- ja kuolinajan tekstissä. Samat tiedot löytyvät hautakivistä.

Myös valokuvissa kerron koko nimen. - Elävistä voin kertoa korkeintaan etunimen listatessa lapsia, ja valokuvissa vältän etunimienkin käyttöä elävistä henkilöistä.

- Käsittelen julkisesti vain niitä emäsparia (SNP) ja muuta DNA-informaatiota, joita tarvitaan esi-polvien ja juurien selvittämisessä.

- Vanhemmista asioista kertovissa jutuissa mainitsen satunnaisten vanhemman henkilön nimen, vaikka en ole erikseen tarkistanut, elääkö hän vielä.

- Tavalliset valokuvat eivät ylitä teos- ja taidekynnystä, eli lähioikeuden, jos ne ovat 50 vuotta valokuvan valmistusvuoden päättymisestä tuoreempia.

- Olen tutustunut tuoreeseen EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR), ja se ei enää juuri koske yllä olevien rajausten jälkeen. Toisekseen, GDPR on kohdistettu enemmän viranomaisrekistereihin ja muihin vastaaviin.

Tarkempaa tietoa saavat sukulaiset ja luotettavat sukututkijat maailmaamalla suoraa minulle.

Jos sinulla on kuvia, tekstiä tai korjattavaa, niin otan mielihyvin tiedot vastaan ja yritän saada ne joskus tänne. Mailaa tai postita Tompalle. E-mail: osoite löytyy "Contact us" sivulta.

Pienellä paikkakunnalla vanhempieni ja omassa yrittäjäperheessä kasvaneena, perheemme asioita on jo aikojen saatossa käsitelty runsaasti. Nyt pyrimme välittämään enemmän faktoja huhujen sijaan. Kuitenkin, elossa olevien lähisukulaisten asioita laitan sivuille vain, mikäli he haluavat ja toimittavat minulle kuvamateriaalia.

Olen nyt muuttanut mahdollisimman paljon "tuoreita" asioita salasanan taakse, jonka voi saada minulta tai toiselta sukulaiselta kysymällä. Voin nyt turvallisesti lisätä muitakin sukuasioita sivuille, joten olkaa hyvä ja lähettäkää kuvia ja juttuja!

Termistöä ja syventävää tietoa

Väestön geneettinen jakauma näkyy hyvin. Haploryhmä I on pääosin läntistä ja N ryhmä pääosin idästä ja Itämeren eteäpuolelta päin eri kautta ja aikakausina.
(Wiik_Four_Maps_TB)
DNA (deoxyribonucleinic acid, deoksiribonukleiinihappo) on solun perinnöllistä informaatiota sisältävä ja siirtävä aine. Sijaitsee pääosin kromosomeissa ja muodostaa kierteisen kaksoisjuosteen. Ihmisellä on noin kolme miljardia emäsparia jokaisessa solussa.

Y-DNA on miehen sukupuolikromosomin sisältämä DNA. Y-kromosomi periytyy biologiselta isältä pojalle, joten se kertoo pojan isälinjasta.

SNP on yksittäisen emäksen mutaatio t. ”snippi” (Single Nucleotide Polymorphism) on yhden emäsparin vaihtelu geeneissä, myös ”pistemutaatio”.

STR on (Short Tandem Repeat) emäsparien toistokertojen muutokset.

Suomi on geneettisesti hyvin heterogeeninen: Itä-Suomessa on vallitseva N-haploryhmä ("Niilon poikia"), Länsi-Suomessa vastaavasti I-haploryhmä ("Iivarin poikia") ja R ("Raulin poikia") jossain paikoitellen.

Isälinjan Y-DNA -testissä tutkittavien geenirihman kohtien ("markkeri" esim. DYS531) määrän lisääminen (Y12,25,37,67,111) lisää testin kertovuutta.

Ohessa Kalevi Wiikin* mielenkiintoinen asutuskartta vuodelta 2013, jossa näkyy hyvin väestön Y-DNA-jakautuma. Hakusanalla "Kalevi Wiik" löytyy paljon oletuksia suomalaisten alkuperästä, ja hän oli aikoinaan DNA-tutkimuksen popularisoija. On kuitenkin tärkeää huomata, että useat esitetyt teoriat eivät ole aina saaneet tiedeyhteisön varauksetonta kannatusta. Oheinen kartta perustuu kuitenkin suoraan tuolloisiin DNA-mittauksiin.

* Kalevi Wiik, Four Maps of Y-haplogroups in Finland, Material: FTDNA Finland, January 2013.

DNA testien luotettavuus

Sinänsä testit periaatteessa esittävät viimekädessä vain todennäköisyyden, mutta jonka tieteellistä luotettavuutta seurataan tarkoin. Käytännössä testit ovat luotettavia. Oliko vain muutama tapaus maailmalla, jossa testi on mennyt vikaan.

Sitten siihen toiseen asiaan, onko kirkonkirjat luotettavia tiedonlähteitä esipolvien seuraamisessa. Eivät todellakaan aina ja tässä Y-DNA tuo lisätyökalun ja apuneuvon.

Y-DNA ja mtDNA karttoja Suomesta

Ohessa on tuoreemmat vuonna 2018 Antti Järvenpään koostamat kartat YDNA haploryhmien ja vastaavasti naispuolisista mtDNA haploryhmien jakautumisesta Suomessa kerättynä FTDNA:n tietokannasta.
Vasemmalla on Y-DNA haploryhmien ja oikealla vastaavasti naispuolisista mtDNA haploryhmien jakautumisesta Suomessa vuonna 2018 FTDNA:n tietokannasta poimittuna. Kartat on tehnyt Antti Järvenpää ja kopioitu hänen sivuiltaan, jossa myös selvitetään seikkaperäisesti kuvien laatiminen.
(AnttiJarvenpaa)
FTDNA:n Finland DNA Projectin tulokset ovat julkista tietoa, joista Järvenpää on poiminut 2018 kesäkuussa 2596 testin otoksen, joissa tunnetaan sekä varhaisimman esi-isän asuinpaikka Suomessa, että haploryhmä. Kyseisessä projektissa oli tarkasteluhetkellä 5628 testattua, joista vajaat puolet täytti vaaditut kriteerit. Vastaavasti mtDNAssa oli käytettävissä runsaan 2000 näytteen otos. Pisteiden määrä kussakin kunnassa perustuu siihen, miten paljon testejä tilattu ja täyttäneet kriteerit eli ei kerro suoraa historiallista väestömäärää.

Kartoista selviää, miksi miespuolisten DNAt ovat selvempiä lähipopulaatiom selvittelyn kannalta, kun mtDNAn mutaatioaika on pitempi ja tulokset siten vaikeampia tulkita. Tarkemman kartan voit ladata tästä.

Omien geenitestien tulosten ainutlaatuisuus

Suomalaisia on a Y-DNA testattu FTDNA firmassa yli 20000 miestä, jotka ovat antaneet tuloksensa tietokantaan julkaista ja muissa testausfirmoissa on ehkä saman verran. Jos DNA:si sattuu valtavirtaan, alkaa vain sukusi aikaisempien asutusalueiden metsästys. Jos sattuu testissä saamaan uniikki ja alueelle ainutlaatuinen tulos, kuten on tilanne erään Lassila-haaran suvussa, on tilanne mielenkiintoinen. Tämä ei tarkoita, että olisit vielä ainut tyyppi Suomessa taikka pitäjässäsi, kun testejä on tehty Y-DNA kannalta kuitenkin suhteellisen vähän. Tilanne on sama naispuolisisen mtDNA: kanssa

Spekulointia DNA:n kannalta

Me näemme vain sen, mistä tiedämme, ja uskomme sitten, että se on totuus. DNA-tutkimus laajentaa aikaperspektiiviämme ja aikajanaamme 500 vuodesta tuhansiin vuosiin. Tarkoitan tällä sitä, että joitain esi-isiä on voinut olla täällä ehkä kauemmin kuin mitä historian koulukirjat kertovat, ja asia on pitkäjänteisempi.

Esi-isillä on ollut aikaa liikkua tuhansia vuosia, samoin kuin vuorilla, jäätiköillä, maankohoamisella, ja me yritämme vain niputtaa kaiken muutamaan vuosisataan. Tulee mieleen 1500-luvun tieteilijät ja alkemistit. Pitää katsoa asioita laajemmalla aikaperspektiivillä ja katsantokannalla, kuten aina muutenkin.

Olen tutkituttanut omat DNA:ni, ja sieltä on tulossa yllättävää tietoa oman suomenruotsalaisen sukuni osalta, kunhan ehdin kirjoittamaan siitä. Muutoinkin Pohjanmaan (Österbotten) suomenruotsalaisten asutushistoriaa kirjoitetaan varmasti osittain uudelleen lähivuosina.


Seuraava sivu: Juuret
23.8.2023

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2024 / All rights reserved