fig

Pääaiheet - Topics

Aloitussivu
Jatkoa aloitussivuun
Evijärvi
Viskari
Borg suku
Lassila suku
Salatut sivut
Sivukartta

Alisivusto - Subsite

Home
Jatkoa >>
Toteutus
Filosofiaa
DNA
Juuret
Evijarvelta >>
Viskarista >>
Contact us >>
SiteMap

Päivityksiä

28.7.2019
Sivujen lähdekoodit modernisoitiin.

31.12.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiTekninen toteutus - Technical Information

Tekninen toteutus - Technical Information

WWW-sivujen katseluun tulisi olla ADSL-yhteys tai vastaava, koska jotkin kuvat ovat isoja tiedostoja. Tiedostojen suuruus antaa mahdollisuuden kopioida niitä paperille. Kuvat eivät enää isone klikkaamalla, mutta tulostusta varten kopioi kuva ensiksi PC:llesi. Eli kuvan päällä klikkaat oikeanpuoleista hiirtä ja valitset putousvalikosta näytä, kopioi tai tallenna kuva taikka muuta vastaavaa.

Sivut on yritetty tehdä kaksikielisiksi ja paikoin kolmikielisiksi, mutta käännöksiä ei olla yritetty tehdä alkuunkaan sanatarkasti, vaan huomioitu lukijan oletetut taustatiedot asiaan.
Tekstit ovat kirjoitettu aneemisella Notepad ohjelmalla suoraa index.php tiedostoon, joten kirjoitusvirheitä on kovasti.

You may need for surfing these WWW-pages a DSL connection or similar, as some figures are very large. This offers a chance to print and make paper copies from photos. The pages have been tried to edit bilingual, but not as precise translation and taken into account estimated background of reader to the topic.
The word processor was anemic NotePad used directly to write to the index.php files so that you can find much spelling mistakes.

Miten teksti on tuotettu WWW sivuille - Code description used on the WWW pages

Tekstikoodi tämän kappaleen tuottamiseksi.
(codesample)
Lyhyt kuvakaappaus tästä tekstistä ohessa, millä tavoin tämä teksti on tuotettu aneemisella suoraa Notepad++ editorilla, jota useimmat koodarit kuitenkin arvostaa ja käyttävät tuottaakseen puhdasta koodia ilman roskia.

Kirjoittaessa siis pitää miettiä monta muutakin asiaa kuin kirjoitusvirheitä ja lauserakennetta. Ehkä en valinnut oikeaa tapaa, mutta homma on kasvanut viikko kerrallaan ja tällä nyt mennään. Ja tietysti pitää sivu ladata sitten nettiin.

Attached is found a screen print of the code for the text used for this caption.

Olisi tosisaan ollut paljon helpompaa tuottaa nitä selvityksiä jollain toisella tavoin.

Kävijämääristä sivuilla päivittäin heinäkuussa 2018 - The number of visitors daily in July 2018.

Kävijämääristä sivuilla päivittäin heinäkuussa 2018 - The number of visitors daily in July 2018
(visitors)
Näillä sivuilla käy seitsämänkymmentä eri vierailijaa katsomassa sivuja päivittäin oheisen kuvion mukaan. Lähes puolet kävijöistä oli USAsta. Nörttikielellä WWW-sivuston serverin yllä pitämästä statistiikasta selviää, että heinäkuussa 2018 n. 70 eri IP-numeron omistajaa kävi sivustoilla päivittäin, kun kaikki hakurobotit ja botit oli siivottu tilastoista.

WWW-serverien ylläpitäjät tarjoavat näitä tilastoja. Nämä sivut olivat fyysisesti aikaisemmin jossain Espoon kallion sisällä olevassa serverillä, mutta en tiedä nykytilannetta. Varmaan jossain konesalissa mailmalla, missä sähkö on halpaa ja jäähdytys pelaa. Joskus kymmeniä vuosia sitten oli vielä mahdollista selvittää ADSL-modeemien aikaan kävijä, mutta ei juuri enää. Eikä se tuosta informaatiotulvasta ole olennaista. -Voit käydä vaikka päivittäin katsomassa, onko jotain uutta, minä en tiedä siitä mitään muutakuin oheisena statistiikkana. Mutta aivan yleisesti kaikesta surfaamisestasi jää aina jälki nettiin servereille, joiden katsomiseen tarvitaan sitten jo poliisin määräys. On sitten toinen asia, että monilla kaupallisilla sivustoilla käydessäsi jätät evästeitä (cookies), joita käyttävät sitten markkinointiin.

Nyt kun tämä tietosuojajuttu on tapeetilla, voin vakuttaa, että mitään evästeitä en keräile millään ylläpitämilläni www-sivuillani ja oheinen kuvio on oikeastaan ainoa visuaalinen tuloste, jos haluan joskus sitä vilkaista.

Daily according to attached figure is about 70 visitors from different PCs or cellular phones (different IP-numbers) on these WWW-pages in July 2018. Bots and robot visits are excluded. I do not collect any cookies and attached data from www-server provider is only visual information what I get. You can visit confidentially on these pages, I can see only the amount of daily visitors, if I want some day.

Miksi Suomeen – Why to Finland

Suomen alue on talvisin kylmää, täällä oli kuitenkin metsästettävää ja kalastettavaa, vaikka maanviljely tuotti keski-Eurooppaa heikommin. Eikä ollut vihollisia lähistöllä heti ryöstelemässä tai tappamassa sinua. Kesäsin kelit ovat ajoittain mahtavat.

The area of Finland is cold on winter times, but a lot of food for hunting and fishing, although the farming and agriculture did not produce so much as in Central-Europe. Also enemies were not close you for robbing or killing you. On short summer time is maybe even warmer as in Central-Europe.

Miksi minä - Why me

Ja sitten lopuksi näennäisestä itseriitoisesta otsikosta. Yksinkertaisesti tarvitaan joku ankkurinimi molempiin sukuihin. Sukututkimuksissa päästään sitten taaksepäin juohevasti.

Kun tulin Ähtävältä umpiruotsalaisesta paikasta umpisuomalaiselle paikalle vain 30km päähän kielirajan yli 1956 ja kansakouluun 1960, minua pidettiin hurrina ja sukunimeäni ei osattu lausua oikein, ei kaikki vieläkään. -Mailmalla on taas ollut eduksi kansainvälinen sukunimi.

Kiitos hyvien serkkupoikien ja viskarilaisten kaverien selvisin sitten tulijana ja olen yrittänyt integroitua Evijärvelle.

Laitetaan nyt nettijulkinen kuvanikin peliin.

In genealogy and ancestor finding you need anchor people in going backwards, I used myself if you do not mind due to the reasons you will understand later on.

As a Finnish-Swedish foreigner I moved to completely Finnish speaking area only 30 kilometres away To start Finnish language school year 1960. Local people thought decades I am foreigner with Swedish and not pure Finnish family name. Finnish language is not related to Swedish, English or Russian lanquages.

Käytetty tausta-aineisto - The used background reference material.

WWW-sivut perustuvat monen aikaisemman tutkijan työhön suvusta, Evijärven sukututkijoiden apuun sekä omiin selvityksiin, joista tein sitten yhteenvetona sukututkimuksen (2000). Tein silloin Borgin tai Lassilan suvuista perinteiset taulumuotoiset sukututkimukset, mutta niitä pitää nyt korjailla. Selvityksessä kerrotaan sitten tarkemmin tutkijoiden nimet. Kuvia olen saanut USAn sukulaisilta, Onervan, Selman ja Raunin valokuvista sekä tutuilta saaduilta ja isäni Ewaldin siskoilta. En ole käyttänyt materiaalia, johon on jollain toisella julkaisuoikeudet lukuunottamatta muutamia vuosilukuja, jotka ei käsittääkseni sisälly tekijäinoikeuden piiriin. Jos on selvä lähde tiedossa, olen sen maininnut.

Ähtävällä on samoin tehty aikaisemmin sukututkimuksia, sitten serkkujen tuloksia ja omia selvityksiä. Kysyn niihin juttuihin luvan heiltä ja toivonmukaan voidaan täällä niitä julkaista. Ohessa on esitetty vain osa hallussani olevasta materiaalista, joihin syvennyn joskus myöhemmin.

WWW-pages is based on the work of many previous researchers, the assistance of Evijärvi Genealogy Society, as well as my own research, which results I summarized in a genealogy document, which I made in a classical form genealogy research papers (in Finnish) year 2000, but these have to recheck. In the report is described in more detail the names of all researchers. Pictures I have got relatives in the U.S., Onerva’s, Selma’s and Rauni’s albums and received from village people.

My father Ewald's sisters have send some photos and information. Also got genealogy research from my cousins and other good sources for information. If the research is public, I have tried to inform the source.

Hävettävät ja poliittiset asiat - The shameful and political matters.

Mitään sukututkimuksen kannalta ei ole suurempaa esiin tullutta suoranaisesti esipolvissa, kuin yksi Lassilan esipolvesta Siperiaan karkoitettu ja kauan sitten muutamia vähintään pikkuserkkujen naimakauppoja. Isovihan pahat teot Ähtävältä ja muut väkivallan jutut kerrotaan tietysti, kunhan ehditään. 1930-luvun Lapuanliike kuvat otin mukaan, kun jokiset sitten sanoivat käsitääkseni irti kyydityksistä ja lainvastaisuuksista.

Nothing political photos are shown, only exception is the "Lapuan liike" from Evijärvi, but they was not involved any illegal matters after photos and later on. White Guards troops abt. 1925 is totally different matter and good for Winter War. Any real shameful matters in our roots happened I have not head or read.

Yhteydenotot - Connection information

Jos sinulla on kuvia, tekstiä tai korjattavaa, niin otan mielihyvin tiedot vastaan ja yritän saada ne joskus tänne. Mailaa tai postita Tommille. E-mail osoite löytyy: yhteystiedot "Contact us" sivulta.

If you have photos, legend or suggestions to correct something, I take everything with pleasure and try latter to put stuff here by mailing us. E-mail at "Contact us" page.

Evijärven sukututkijat ry sivuilta löydät lisää linkkejä ja paljon tietoa Järviseudun suvuista ja historiasta.

On the WWW-pages made by Evijärven sukututkijat ry (Evijärvi Genealogy Society) you find more information and checked links about local ancestors and history of the whole lake district, Finland.

Teen näitä sivuja aina joutessani ja suoraa nettiin, niin että voi olla jotain jollain sivulla pahasti keskeneräisiä asioita.
7.9.2018

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2020 / All rights reserved