fig
Home
BorgDNA
BorgDNAancestor
BorgGenomes
Birkarl
Ewald 1922
EwaldLapset
Albert 1885
Anders 1839
Finnholm 1886
Anders 1802
SiteMap

Suvut - Families

Borg suku

Lassila suku

Tommin aloitussivu

Salatut sivut

Päivityksiä

12.1.2015
Päivityksiä Lue lisää >>

31.1.2014
Siirto uudelle serverille.

17.11.2013
Korjauksia ja lisäyksiä.

3.3.2000
Sukusivujen teko alkoiY-DNA haploryhmä on I-L258 ja alaryhmä I1d3a. - Y-DNA haplogroup is I-L258 and subgroup I1d3a.

Esi-isät ovat ehkä jopa tuhansia vuosia Suomessa asuneita ja viikinkiä sekä birkarleja. - The roots are thousands years old in Finland and descendants of both Vikings and Birkarls.

Aivan lyhyesti

Hypoteesi: Jäljempänä oletetaan, että on käytetty suoraa tiedossa olevaa isälinjaa jälkipolvien Y-DNA:ta testeihin.

Tällä sivulla esitellään lähinnä Y-DNA ja kirjallisten lähteiden tuloksia, seuraavalla sivulla yritetään löytää eri keinoin yhteisiä esi-isiä ja juuria.

Todistus Tommin Y-DNA "viikinkigeeneistä", suurennos löytyy tästä. Asia on monihyväisempi, kun luet lisää.
(TommiViikinki)
Tutkitutin omat Y-DNA geenit Houstonissa, Texasissa FTDNA firmassa. Aluksi vain 12-markkerin verran, mutta sitten yhä enemmän ja lopulta USAlaisetkin Y-DNA sukulaiset osallistuivat kustannuksiin. Sain jopa komean plakaatin, jossa todetaan, että olen viikinkien/skandinavian kansojen jälkeläinen Luoteis-Euroopasta. Asia on monimutkaisempi, kun selvitellään sitä enemmän. Lue DNA-juttujen taustaa tästä, kun tästä eteenpäin käsitellään asiaa tarkemmin. Käyttämäni Y-DNA luokitukset ovat olleet 11.1.2014 tilannetta, niitä hienosäädellään vuosittain.

Klaani on siis L-258 ja haploryhmä on I1d3a pääryhmässä I-M253. Myös positiiviset SNP:t: L258+, L287+, L22+, L69+ ja CTS6364+ auttavat lisäselvityksissä selvityksissä.

Tätä I1d kantaryhmää on tullut useana aaltona Suomeen ja Pohjanmaan "I1d-Bothnia" ryhmä jo ennen viikinkiaaltoa. Tätä ehkä vasta Suomessa syntynyttä ryhmää I1d3 kutsutaan "pohjalaisklaaniksi" ja sen alaryhmä I1d3a on suvun isälinjamme. Pohjalaisklaanin oletetaan muuten alunperin asustelleen Satakunnan alueella.

Esi-isämme asusti tästä poiketen kuitenkin tarkemmin Länsi-Pirkanmaan alueella ja muutti 1000-luvulla ylöspäin Pohjanmaalle. Jostain syystä esi-isäni Y-DNA hittien perustella ovat välttäneet Satakunnan aluetta. Olisko sittenkin syynnä, että nämä birkarlit Vesilahdelta eivät halunneet maksaa kulkuveroja "porilaisille".

On this page is presented Y-DNA results in line with possible written documents, on the next page is tried to find common ancestors and roots by different means.

Suvun asutushistorian suunta

Jotta saisi jotain lihaa DNA faktojen päälle, on oletettava, että kirkonkirjat pitävät ainakin isäntälinjan kohdalla paikkansa. Kun Ähtävä on ollut melko täysin suomenruotsalainen paikkakunta, jossa yhteisön paine ja moraali on ollut yleisesti korkea sekä Borgmästars suku oli paikallisia mahtisukuja, on oletettavaa, että kirkonkirjat pitävät näiltä osin paikkansa.

Ähtävän Borg ja alunperin Borgmästars suku ei ole tullut suoraa Umeån seuduilta tai muualta Ruotsista, vaan Länsi-Pirkanmaalta. Muutoinkin Satakunnasta levittäytyneitä länsisuomalaisia ja Bothnia klaania tuli jo 1000-2000 vuotta sitten pitkin Pohjanmaata.

Ruotsista tuli kyllä papistoa ja maanviljelijöitä sekä naimakauppoja tehtiin merenkurkun yli, mutta lähinnä rannikkokaupungeista ja varsinkin papiston piirissä. Kielen vaihto kaikille asukkaille tapahtui Ähtävällä sitten joskus 1200-luvun jälkeen, kun Ruotsin kuninkaan käskystä ruotsalaiset talonpojat alkoivat rantautumaan ja asuttamaan sisä-Suomeen päin, asiaa selvitetään tarkemmin alempana. Aikaisempi lappalaisten tai protosuomalaisten asujien kieli oli joku saamensukuinen ja näiiden sukuni pirkkamiesten joku germaaninen taikka länsisuomi. Ruotsinkielisillä sotilassukunimillä tai säätykierrolla ei ole juuri tässä Ähtävän asutuksessa asiassa mitään tekemistä. Säätykierto oli sitä, että rikkaat suomalaiset maatalot laittoivat poikansa ruotsinkieliseen kouluun, jotka ottivat käyttöön sitten ruotsinkielisen sukunimen. Lisäksi kirkon mollaamilla paikallisilla lappalaisilla vain harrastamansa pyynti- ja uskontokulttuurin takia, on voinut olla enemmän merkitystäyleisesti perimäämme, mitä oletamme kirjallisten materiaalien perusteella. Mutta isälinja 1000-luvulle saakka näyttää selvältä.

Oikeastaan on sama, tuliko suku Ruotsin tai Suomen puolella Ähtävälle, kuitenkin lähtöpaikka oli Ruotsin kautta Tanska, ja kieli oli germaaninen esi-isien tullessa Lounais- tai Länsi-Suomeen. Itseasiassa se on myös alkuperäisempää suomalaista asutusta, kun merenkurkun yli tulleilla länsirannikolle 1300-luvulla.

Toisekseen puhuttu ruotsin- tai suomenkieli 1000 vuotta sitten oli molemmin puolin Pohjanlahtea aivan toisenlaista, kuin nykyään. Suomenkieli tuli Virosta päin Lounais-Suomeen vasta joskus 500-1000 luvulla nykytietämyksen mukaan ja on voitu puhua jotain germaanista kieltä rinnan kantasaamenkielen kanssa. Näillä muutenkin yli 500-vuotta vanhoilla asioilla ei ole mitään tekemistä kielipolitiikan kanssa ja onhan se komeampaa, että ollaan todistetusti viikinkien jälkeläisiä ainakin ylläolevan plakaatin mukaan ja ehkä pirkkamiehiä.

Skandinaavinen Haploryhmä I-M253 - Skandinaavinen Haplogroup I-M253

Haploryhmän I-M253 levinneisyys
(EwaldEsp)
Taustatietoa yleensä Y-DNA jutuista löytyy tältä ja tässä mennään sitten suoraa asiaan. Oheisessa kartassa näkyy I-M253 klaanin levinneisyys, joka on lähtenyt liikkeelle 4000-5000 vuotta sitten etelä-Tanskasta ja alunperin 15.000 vuotta sitten Iberian l. Espanian alueelta. Suomen alueelle sitten saavuttiin useissa eri muuttoaaloissa.

I-M253 ja sen alalajin I1-L22 syntyalue.
(L22kartta)
Pohjanlahden länsirannalla ruotsalainen asutus ulottui esihistoriallisen ajan lopulla Arnäsin pitäjään Vaasan korkeudella. Ketä asui noilla seuduilla aikaisemmin? No suomensukuisia heimoja. Sen jälkeen eteneminen kohti pohjoista oli siellä 1100- ja 1200-luvuilla hyvin hidasta, ja se saavutti Helsinglandin pohjoisen rajakiven - Bygdestenin - vasta 1320-luvulla ja oli näin edennyt Kokkolan korkeudelle.

Haploryhmän I1a levinneisyys ja Borgien esi-isien levittäytyminen Suomen puolella. Wiikin* tekemään karttaan lisäsin punasella omat merkinnät. Esi-isiä on tullut useassa aalossa Suomeen.
(Borgnokia)
Siten uudisasutuksen eteneminen Ångerman-joelta Skellefte-joelle kesti pari vuosisataa, ja se näyttää olleen liki pysähdyksissä 1200-luvulla Ruotsin puolella. Ruotsalainen uudisasutus pureutui Pohjanmaalla Satakunnan intressialueelle, joka ulottui pohjoisessa Vetelinjoelle (nykyään Perhonjoki) saakka. Tällainen tarkka rajaus on voinut perustua sopimukseen, johon ovat myötävaikuttaneet kruunu ja Satakunnan tai Hämeen maakunta. Oletetussa sopimuksessa noin vuodelta 1270 varsinainen Pohja jätettiin edelleen satakuntalaisten - pirkkalaisten nautinta-alueeksi. Ruotsalaisten uudisasutus Pohjanmaan rantamilla alkoi 1200-luvun lopulla kruunun tukemana.

On oletettavaa, että Ähtävää asutettiin molemmista suunnista. Ainakin Järviseudulla Evijärveltä Alajärvelle asti oli suomenruotsalaisia uudistiloja ennen 1500-luvulta alkanutta savolaisekspansiota sinne. Voi vaikka spekuloida, että Ähtävänjoen länsirannalla kirkon puolella oli ehkä Ruotsista tulleet ja itärannalla sitten alunperin suomenkieliset.

Olen aina ihmetellyt ähtäväläisiä sukunimiä, joita en tiedä olevan muualla ja löytyy alle 100 kutakin oheista nimeä Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelussa. Ehkä annettiin joen itäpuolen tiloille ja taloille joesta lähtien komeita nimiä, jotta vaihtaisivat myös kielensä ruotsinkielisiksi: Kung, Borgmästars, Rådmans ja Teirfolk (kuningas, pormestari ja raatimies).

Sanotaan, että MS-taudin (Multippeliskleroosi) taustalla olisi "viikinkigeeni", ainakin se on yliedustettuna M-253 väestön joukossa. Muuten, termi "viikinki" tarkoittaa lähinnä elämäntapaa, ei ole mikään väestö tai kansa. Eikä kaikki viikinkien kotialueella asuneet suinkaan osallistuneet kauppa- ja ryöstöretkille.

* Kalevi Wiik, Y-haploryhmä I 10.9.2011

Näsijärvi virtasi ennen Lapuan- ja Ähtävänjokeen

Vielä 7500 vuotta sitten Näsijärvi virtasi pohjoisten uomien suuntaan ennen Tammerkoskea. Maannousema pisti Näsijärven virtaamaan etelän suuntaan. Vettä virtasi vielä 1500 sitten Ähtävänjokeen eteläpuolen järvistä päin Ähtärin kohdalta ennen sen maannouseman kuivattamista.* Senkin jälkeen vanha Poikkijoki lasku-uoma oli vuosisatoja kulkukelpoinen. Vieläkin kokoajan pienenevä valuma-alue myös vähentää Pohjanmaan jokien virtausta.

Vilkuna (1951) arveli ilman senkummempaa perusteellista tutkimusta, että uoman kuivumisesta on aikaa enintään muutama sata vuotta ja että uoma olisi korkean veden aikana toiminut lasku-uomana vielä 1800-luvullakin. Kuitenkin tänäpäivänäkin jokien latvat vedenjakajalla ovat muutaman kilometrin päässä toisistaan. Eteläänpäin suuntautuva Kokemäenjoen valuma-alue tarjosi laajat kulkuyhteydet Etelä-Suomeen.

Kielitieteilijät esittävät samansuuntaisesti, että Ähtävä ja Ähtäri olisivat rinnakkaisjohdoksia samasta kantasanasta. Ruotsiksi taas ätsä plus sitten å "joki" Ätsävä==>Esse.

* Heikki Seppä ja Matti Tikkanen, Ähtärinjärven vanha lasku-uoma, Geologi 58 (2006).

Pirkkamiesten jokireittiä pohjoiseen päin - Colonization along trade river route

Sijoitin FTDNA:n tulokset yksinkertaisesti karttaan ja merkitsin, kuinka monen markkerin tulos on kyseessä. Ajallisesti ja paikallisesti reitti seurasi vanhaa pirkkalaisten käyttämää reittiä lappalaisia verottamaan, joka oli vielä 1500-luvulla kulkukelpoinen. Raumalla oli FTDNA:n mukaan löytö 4-askeleen päässä 67 markkerin tasolla. Otin yhteyttä tähän sukuun, ja sitten tekemäni sukututkimuksen mukaan selvitin juuret alunperin Kalajoelle. Eli Satakunta loistaa poissaolollaan jostain syystä. Kannaksella löytyneet ovat ehkä sotilaita tai aikoinaan linnoitustöihin siirtyneitä. Leicesterissä UK on kanssa jostain 1300-luvulta sukulaisia.

Yritän välttää termiä "pirkkalainen", kun nykyhistorian tutkimuksessa on esitetty paremmin sopivaa "pirkkamies". Koko pirkkamies jutusta on eriäviä mielipiteitä historian tutkimuksissa. Ja varmasti jokea oli käytetty jo kauan ennen lappalaisten verottamista liikkumiseen. Jotta soppa vielä parantuisi, ohessa Professori ja Senaattori Yrjö Koskisen tutkimus Pohjanmaan asuttamisesta vuodelta 1857, eli siis julkaistu 156 vuotta sitten. Vaasasta kotoisin ja äidinkieleltään alunperin ruotsi hän teki tutkimusmatkoja lähimaakuntiin, kuin Lönnrot ikään Kalevalan keruussa kauempana. Tietysti tutkimusta pitää lukea kriittisesti, varsinkin kun hän oli myöhemmin fennomaani ja politiikko, mutta on tutkimuksessa helmiäkin ja hänellä oli parempaa autentista kokemusta vanhoihin asioihin ja murteisiin, kuin meillä nykyään.

Borg Y-DNA valuminen pohjoiseen pirkkalaisten käyttämää jokireittiä pitkin veroittamaan lappalaisia. Mielenkiintoista, että markkereiden määrä nuorentuu keskimääräisesti pohjoiseen päin mentäessä. Kartasta puuttuu joitain kaukaisempia Y-DNA sukulaisia, joiden paikkatietoa ei ollut käytettäviss. Päivitetty 15.5.2016. Kuvan suurennos löytyy tästä.
(BorgRoots)


Ancestor settlement by the river route used thousand years until 1500-century.

FTDNA tuottamia karttoja -The charts by FTDNA

Oheiset FTDNA:n kartat ovat tulostettu joulukuussa 2013 ja muuttuvat kokoajan. Nämä SNP-variantit mutatoituvat hyvin paljon hitaammin, kuin STR markkerit. Siksi SNP:n avulla voi tarkistella kauemmaksi esi-isien juuria.

(ScanMap67L22)
(ScanMap67)
(ScanMap67Viking)


Muutamia karttoja Y-DNA 67 markkerien tarkuudella lähisukulaisten levittäytymisestä eri tietokannoista. Kuva a. näyttää levinneisyyden L22-Bothnian SNP L287+ ja L258+ mutaatioille. Kuva b. esittää sukulaiset eroina markkeriaskelten määrän mukaan. Kuva c. näyttää SNP CTS8384+ ja L258+ mutaatioiden sukulaiset. - Some charts copied from different databases.

Kolme eri aluetta I1d3a-L258 löydöksistä. -The three geographical ranges from I1d3a-L258.
(BorgBotniaGroups)
Sitten kartta aivan I1d3a-L258 tulosteesta ohessa.

On selvästi kolme eri aluetta: Varsinaisen botnia-ryhmä seuraa helminauhana Pohjanmaan asutushistoriaa. Itärajan pinnassa olevat ovat pääosin selvitetty ja siirtyneet joskus Länsi-Suomesta, kuten selviää esimerkiksi Nevalaisten sukunimiprojektista tai Kurrin suvuista.

Kolmas Oslon vuonon ryhmä on toistaiseksi avoin. Teettämäni lisätesti SNP variantille CTS6364+ ja monet muut indikaattorit viittaavat myös viikinkeihin ja sekä tarkemmin Oslon vuonon itäpuolelle pieneen Ryggen kuntaan Oslon vuonon itälaidalta. Tätä asiaa pitää tutkia lisää, mistä relaatio on syntynyt ja mitenpäin.

Alustavasti spekulointia vaihtoehdoista: 1. Suomalaismetsiin (Finnskoga) Värmlandin pohjoisosiin Norjan rajaa vasten siirtyi väestöä Suomesta 1600-luvulla. 2. Kun Suomesta löytyy paljon enemmän hittejä, muuttovirta on ehkä Suomesta Norjaan päin. 3. On tosiaan jo viikinkiaikana vaihtunut geenejä Lounais-Suomen, Länsi-Pirkanmaan ja Oslon alueen välillä.

The three subgroups can be listed as follows: Mostly Bothnia group alongside old river route on the western part of Finland, the most hits on the east border of Finland are originally settled from Bothnia group over 500 years age according to research works and relation to the Norwegian group is the only puzzle. -This link can give a solution to the close UK and USA relations.

Lähin yhteinen esi-isä – The Most Recent Common Ancestor (TMRCA)

Tuoreimman todennäköisen esi-isän laskenta on hankalaa ja netti onkin pullollaan erilaisia laskentaohjelmia ja teorioita sen tekemiseksi. Osa on tosi alkeellisia ja jopa allekirjoittanut huomasi niissä pahoja loogisia virheitä. Jotta pystysin jotenkin hallitsemaan tuhansia nimiä ja Y-DNA tuloksia, käytin oheiseen taulukon tekoon samaa FTDNA käyttämää periaatetta kuitenkin modifioituna siten, että jokaisen markkerin ero ja määrä on askeleiden määrä. Eli siis jos markeri 464b on A:lla 14 ja B:llä 12, niin askelero on 2. Näin askelerot tulee monesti suuremmaksi, mitä FTDNA näyttää "Matches" sivullaan askelille.

Lähimpien yhteisten esi-isien arvioimista FTDNA:n menetelmällä, jota on hiukan modifioitu. Taulukossa on usein askelmäärä hiukan suurempi, kuin FTDNA:n "Matches" sivulla. - In the table is shown common ancestors calculated according to method used by FTDNA company but modified slightly and total step amount is limited up to 10. Presented step numbers are generally a little higher as they show on the Matches page.
(StepsYDNA67)
Laskennassa keräsin omien tiedostojen avuksi aluksi seuraavilta tietokannoilta useita tuhansia tietueita ja nimiä: Finland DNA, Herrick, I1, I1d ( L22 / S142), Scandinavian Y-DNA ja Viking & Germanic. Lähtönimiä oli varmaan yli 10000kpl.

Menetelmässä on virheitä, mutta aiheuttaa vähiten kritiikkiä ja siksi pitää käyttää laskennassa suurempaa tietueiden eli henkilöiden määrää, kun oheisessa esimerkkikuviossa, jossa askelten määrä on rajoitettu kymmeneen.

To evaluate and calculate the Most Common Ancestor (MRCA) is very difficult task and has several pitfalls. To rule thousands of names and Y-DNA results I used same principle as FTDNA company is using, Where the sum amount of differences in the markers generates steps as follows: If the marker 464b for the ancestor A is 14 and for the B is 12, then we get total step amount 2.

I added to own files records from the following databases: Finland DNA, Herrick, I1, I1d, (L22/S142), Scandinavian Y-DNA ja Viking & Germanic. Originally the amount of records were surely over 10.000st.

There is known several error in this method, but this raises less critic and thus in the real MRCA analyses have to use more data ancestor files and records as in the shown table step amount is limited up to 10.


Alussa on sotilaita ja kylän naapureitä (Esse), sitten Botnia ryhmäläisiä Satakunnasta ja Lounais-Suomesta. Tilastollista sattumat ja takaisinpäin mutaatiot (back mutation) tuo vääristymää.

At first are names mainly for soldiers and village neighbourhoods (Esse), then I1 Bothnia group on western part of Finland and over 1000 year generally in Finland and Scandinavia.

You find several Herrick Family names from USA and originally from Great Britain, more information is found on the
Herrick Family Association pages.

US Professor emeritus Ken Nordtvedt, Y-DNA genealogist pioneer said that Bothnian or L22-N-Finn has it's peak gradient in Finland and continues: “I1d-Bothnian needs the unusual 10 at DYS439, usually a 14-14 at DYS385, 23 at DYS390, 15 at DYS464d, and the clashing 9,13 at DYS511 and 462”

In our Y-DNA are all other the same numbers, but DYS462 is not tested.

M253 - ASgen --- 3500 years (I1 was born)

L22 – Bothnia --- 1850 years

Mistä on tultu Vesilahden paikkeille? - Where ancestors did come to Vesilahti parish area?

SNP CTS6364+. Päivitetty 11.1.2014.
(CTS6364)
Seuraava tuhannen taalan kysymys on, että mistä on tultu Vesilahden paikkeille? Oheisessa kartassa on SNP variantin CTS6364+ esiintyminen tulostettuna Semargl.me tietokannasta. Näyttää olevan tasaisesti viikinkien toiminta-alueella.

Jo 500-luvulla alkoivat skandinaavit harjoittamaan hiukan viikinkityyppisiä ryöstöretkiä ja Suomessa asutus pysyi siksi poissa aivan rannikolta. Suomessa puhuttiin tuolloin indoeurooppalaisia kieliä kuten jotain germaanien puhumaa. Suomi ei ollut kauppateknisesti mikään attraktiivinen ja katetuotollisesti hyvä maa sijoitettuihin uhrauksiin nähden. Toisekseen riimukirjoitusten perusteella pari viikinkikuningasta kuoli Suomessa. Parempi van kerätä hiukan veroja ja Birkarlit ovat sitten ehkä yksi tulos. Esipolvet ovat tulleet varmaan Tukholman ympäristöstä joskus 500-luvulla tai aikaisemmin.

The map of SNP CTS6364+ is printed from Semargl.me database and shows rarely area where Vikings visited. In Finland people wanted not to settle on the coast as Vikings style attacks already were going on the 500-talent. On the business standpoint there were no sense to conquer Vesilahti area 100km from coast and even two Viking kings died somewhere else in Finland. It was better to start trade and tax something. Maybe birkarl system is one result. Few words for tourists about Vesilahti and Vikigs.

Juuret -The Roots

Tilanne päivittyy kokoajan:

Näyttäisi vahvimmin yhdistämällä kirkonkirjojen ja muiden dokumenttien tietoja sekä Y-DNA tietueita, että Borg-suvun esi-isät ovat olleet Länsi-Pirkanmaalla entisen Vesilahden suurkunnan alueella ja lähialueella ennen 1200-lukua, mutta paljonko ennen, on vielä avoin asia. Käytämme toistaiseksi arviota 1000-1500 vuotta.

Siitä sitten asuttivat Pohjanmaata ja myöhemmin kilvan Ruotsista tulleiden kanssa. Voi olla, että ensimmäiset asukkaat siirtyivät paljon aikaisemminkin Pohjanmaalle. Lounais-Suomi on asutettu useassa vaiheessa yleensä ja puhutaan Suomen asuttamisessa geneettisestä pullonkaulasta eli tänne muuttaneiden määrä on vähäinen mutta jatkuva tuhansia vuosia sitten. Geenitutkimusfirma FTDNA ehdottaa viikinkien tai skandinavian kansojen jälkeläiseksi Luoteis-Euroopasta samoin kuin viittaavat lisänä tehdyt SNP-testit.

Kolmas tutkimushaara: Olemme toistaiseksi ainoa pohjoismainen DNA löytö USAlaiselle Herrick suvulle, olen viestinyt heidän kanssa nyt kymmeniä pitkiä sähköposteja ja ovat osallistuneet minun Y-DNA tutkimuskustannuksiin. Tämä suku on siis lähtöisin Englannista, mutta ovat hyvin oletettavasti alunperin viikinkejä. -Mistä Y-DNA suhteemme on muodostunut vai onko se vain sattumaa, on toistaiseksi mysteeri.

Maybe the roots of Borg family is some thousand years ago or imported with Birkarl system about 1000 years ago in the South-West Finland, but all time have moved some people and got new genetic material to Finland. Some relations may be to the east side of Oslo gulf or fjord. There are still many puzzles to be solved out.

Yhteenveto – Summary

On outoa tai varmaan vaan sattuman satoa, että ei löydy sotilaita ja Ähtävän naapureita lukuunottamatta alle 500 vuoden yhteisiä kantaisiä. Sotilaiden yliedustus voi johtua siitä, että niiden jälkeläiset ovat testauttaneet enemmän, kun esi-isän juuret ovat tuntemattomat, sotilassukunimi on ruotsalainen ja paikkakunnalla muuten tuntematon. Tulokset elää ja korjaillaan, kun saadaan kokoajan lisätietoa. Juttu jatkuu seuraavalla sivulla.

Weird is the fact that no close relations for common ancestor besides some soldiers and some neighbourhoods from Esse villages. Studies will continue and waiting more Y-DNA hits from FTDNA forums and databases. More on the next page.
13.10.2018

Home | SiteMap @ Tommi Borg 2000-2018 / All rights reserved